FR  -  NL  -  DE

Dankzij de Smiley
staat hygiëne eindelijk op het menu !
HOME    |    SMILEY    |    DE VOORDELEN VAN DE SMILEY    |    VRAAG EEN SMILEY AAN    |    ALLE SMILEY'S    |    GEBRUIKSREGELS    |    FAVV

Gebruiksregels smiley


Bekomen van een smiley


Een smiley kan bekomen worden indien alle B2C activiteiten gecertificeerd werden door een daartoe erkende certificatie-instelling (OCI).

Men kan geen smiley bekomen naar aanleiding van een audit door het FAVV.


Gebruiksrecht

De operator bekomt het gebruiksrecht van de smiley maar deze blijft echter eigendom van het FAVV. Deze smiley kan enkel aangewend worden door de operator voor de vestigingseenheid waarvoor ze toegekend werd. Te allen tijde kunnen agenten van het FAVV (vb. naar aanleiding van een inspectie) of auditoren van de OCI die het certificaat heeft uitgereikt, de smiley, tijdelijk of definitief, verwijderen en zo nodig vernietigen. De verwijdering of de vernietiging kan toegepast worden indien het certificaat opgeschort of ingetrokken wordt of, indien het autocontrolesysteem (ACS) niet langer overeenstemt met de gunstige beslissing, opgenomen in het certificaat.

De operator neemt spontaan de smiley weg van zodra deze komt te vervallen en vermijdt dat 2 visuele tekens met een verschillende geldigheidsduur op eenzelfde ogenblik zichtbaar zijn.

Ook zal de operator bij schorsing of intrekking van het certificaat de smiley moeten verwijderen en terugbezorgen aan de OCI die het visueel teken heeft uitgereikt.


Kopieën

Het maken van kopieën van smileys door de operator is toegestaan onder de volgende voorwaarden :
  1. de kopieën hebben enkel betrekking op de smiley die samenhangt met de geldende validatie van het ACS van de betrokken vestigingseenheid en zijn bestemd voor de communicatie van de vestigingseenheid waarvoor het visueel teken werd afgeleverd.
  2. op de kopieën van de smiley zijn de vorm, de proporties van de tekening, de kleur ervan, de datum en het nummer niet gewijzigd. Bovendien staat op elke kopie de vermelding "herdruk verboden".
  3. de kopieën worden onmiddellijk vernietigd wanneer de validatie van het ACS, waarvoor de originele smiley werd afgeleverd, ten einde is of opgeschort is.
  4. het gebruik maken van kopieën van smileys moet in overeenstemming zijn met de doelstellingen om de voedselketen veilig te stellen en het gebruik ervan heeft enkel als doel de consument te informeren over het bezit en de betekenis van de smiley.
  5. het gebruik van kopieën van smileys mag niet leiden tot valse, vage of dubbelzinnige informatie.

De operator die kopieën maakt van het visueel teken dat hij ontving van de OCI die het autocontrolesysteem (ACS) van zijn inrichting heeft gevalideerd, erkent juridisch verantwoordelijk te zijn voor enige schade die ontstaat door misbruik van die kopieën van de smiley zowel door de operator, als door derden. De operator is verplicht om maatregelen te nemen om het misbruik van de door hem gemaakte kopieën te verhinderen. Dit is eveneens van toepassing op de virtuele kopieën (internetsites, films, informatieve documenten…).


Taal

De OCI geven aan de operatoren de keuze van de taalversie van het visueel teken, mits respect van de taalwetgeving.

FAVV  ©  2008-