Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Publicaties


  Alle publicaties kunnen “online” worden geraadpleegd of worden gedownload in PDF formaat.
Bepaalde publicaties kunnen eveneens worden besteld in afgedrukte versie.


    Activiteitenverslagen

Audiovisuele publicaties

Businessplannen

Labinfo

Newsletter Dierenartsen

Nieuwsbrieven

Persberichten & Mededelingen

Publicaties van het Wetenschappelijk Comité (u wordt omgeleid naar de website van het Wetenschappelijk Comité)

Studieprojecten in het kader van de beleidsondersteuning en van de ondersteuning van kleine bedrijven in de voedselketen

Thematische publicaties
       Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.03.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet