Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Thematische publicaties > Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering ...
Thematische publicaties


  Deze documenten werden opgesteld om de diensten van DG Controle van het FAVV in staat te stellen eenvormige acties te ondernemen bij de vaststelling van een overschrijding van de toegelaten maximumgehalten (normen, MRL,…).

Publicatiedatum: Juni 2014
Aantal bladzijden: 11 bladzijden
Formaat van het bestand: PDF
Versie op papier: Niet beschikbaar

Versie met wijzigingen


Publicatiedatum: Januari 2020
Aantal bladzijden: 87 bladzijden
Formaat van het bestand: PDF

Versie met wijzigingen

Bijlage: Tabel met reglementaire criteria en actielimieten (XLS) (Oktober 2020)
Disclaimer bij het gebruik van deze bijlage
De bijlage bevat de wettelijke normen en actielimieten die gebruikt worden voor de evaluatie van de resultaten van microbiologische analyses in het kader van de officiële controles door het FAVV.
Operatoren kunnen deze informatie ook gebruiken in het kader van de autocontrole.
Laboratoria en operatoren kunnen zich op deze tabel baseren m.b.t. de meldingsplicht.
Opgelet: deze tabel is niet-exhaustief.


Publicatiedatum: Oktober 2019
Aantal bladzijden: 29 bladzijden
Formaat van het bestand: PDF
  Zie ook: Meldingsplicht
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.10.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet