Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Vogelgriepvirus H5: vogelgriepvirus dat werd vastgesteld in ...
Persbericht (22/12/2020) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Vogelgriepvirus H5: vogelgriepvirus dat werd vastgesteld in Diksmuide blijkt een laag pathogene variant. De tijdelijke bufferzone wordt aangepast naar 1 km.

  Op 17 december 2020 is vogelgriep van het type H5 vastgesteld op een pluimveehouderij in de gemeente Diksmuide, provincie West-Vlaanderen. Vandaag hebben verdere analyses bevestigd dat het om een laag pathogene variant gaat.

De besmettingen werden vastgesteld in een braadkippenbedrijf waar een licht verhoogde sterfte onder het pluimvee werd opgemerkt. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, werd een tijdelijke bufferzone van 3 km rond de haard ingesteld; deze wordt nu aangepast naar 1 km.


Deze nieuwe besmetting brengt het aantal besmettingen bij pluimvee met het vogelgriepvirus H5 in ons land daarmee op drie. Behalve deze besmetting en de besmettingen met een hoogpathogene variant op een pluimveehouderij in Menen en bij een hobbyhouder in Dinant zijn er ook besmettingen vastgesteld bij wilde vogels op een tiental locaties in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.


Tijdelijke bufferzone van 3 km rond de haard wordt aangepast naar 1 km

Naast de reeds geldende algemene maatregelen die een verdere verspreiding van het virus moeten voorkomen (zie persbericht van 14 november 2020), wordt de tijdelijke bufferzone van 3 km gereduceerd tot een straal van 1 km rond de getroffen pluimveehouderij in Diksmuide. Binnen dit gebied blijven de aanvullende maatregelen van kracht die in de 3 km zone van toepassing waren. Deze maatregelen in de zone, die hieronder worden toegelicht, zijn minstens tot en met 6 januari 2021 van kracht.

In de tijdelijke bufferzone (1 km) dienen pluimvee en de andere vogels in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden. Het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten).


Ophokplicht blijft gelden, ook voor particulieren!

Het FAVV herinnert particuliere en professionele houders van pluimvee eraan dat de ophokplicht nog steeds verplicht moet worden toegepast in het hele land (alle pluimvee moet worden opgehokt of zodanig worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt).
Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten houders onmiddellijk hun dierenarts te contacteren.

Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden.
Alle betrokken partijen uit de pluimveehouderijsector werden op de hoogte gebracht van de situatie.

Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd. Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp


Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.


Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.


Meer info over het vogelgriepvirus via:
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.12.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet