Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Voedselvergiftiging in school Pegasus Oostende: bron ...
Persbericht van het FAVV en Agentschap Zorg en Gezondheid (18/12/2020) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Voedselvergiftiging in school Pegasus Oostende: bron geïdentificeerd via onderzoek

  Op woensdag 2 december werd het FAVV op de hoogte gebracht van een mogelijke collectieve voedselvergiftiging op een school in Oostende. 71 leerlingen en enkele personeelsleden waren afwezig en hadden klachten als braken, buikpijn en koorts. Het FAVV startte samen met Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en het nationaal referentielaboratorium Sciensano een onderzoek naar de oorzaak van de uitbraak. Het onderzoek heeft uitgewezen dat het Norovirus de bron is van de voedselvergiftiging. Intussen werden door de betrokken leverancier van de school alle nodige maatregelen genomen om de uitbraak te stoppen.

De eerste vaststellingen van het onderzoek wezen erop dat de zieke leerlingen en medewerkers belegde broodjes hadden gegeten. Het FAVV nam daarop 4 monsters van de etensresten die nog aanwezig waren in de vuilbakken op de school en 7 monsters bij de leverancier die broodjes aan de school levert (beleg, groenten, pasta en sauzen). In de monsters die werden genomen van de rauwkost werd het Norovirus teruggevonden, in de andere monsters werd geen besmetting vastgesteld. Het gevonden virus in de voeding bleek hetzelfde te zijn als het virus dat in de stoelgang van de patiënten werd aangetroffen. Door deze overeenkomst kan de bron met zekerheid worden geïdentificeerd.

Hélène Bonte, woordvoerder van het FAVV: “Door het snelle optreden en de constructieve samenwerking met het AZG, de school en de leverancier hebben we de oorzaak van de besmetting kunnen vaststellen. Onze controleurs hebben stalen genomen van verschillende maaltijden die de zieke leerlingen hebben geconsumeerd. Alle elementen samen wijzen erop dat de rauwe groenten aan de bron liggen van de uitbraak. Ouders kunnen gerust zijn, het incident is opgelost en het FAVV blijft de situatie nauwgezet opvolgen. We hopen dat de 151 zieke leerlingen en medewerkers er ondertussen helemaal bovenop zijn.”

Om de uitbraak te stoppen hebben het FAVV en het Agentschap Zorg en Gezondheid onmiddellijk maatregelen genomen bij de school en de leverancier. Zo moeten de ruimten en tafels waar consumptie plaatsvindt goed worden gedesinfecteerd en ook de toiletten. De medewerkers van de school en de leerlingen werd gevraagd om bijzondere aandacht besteden aan de handhygiëne. Alle zieke leerlingen werden verzocht om thuis uit te zieken.

Een incident kan steeds gebeuren, zelfs wanneer voedselveiligheid hoog in het vaandel gedragen wordt, niemand is hier immuun voor. Wanneer zich een incident voordoet, is het belangrijk dat de betrokken partijen snel en adequaat reageren en mee werken met de overheden om de bron van de besmetting te identificeren en uit dit voorval te leren. De samenwerking met de school en leverancier was zeer constructief en verliep vlot.


Over het Norovirus

Het Norovirus is een virus dat bij mensen maag- of darmontstekingen (gastro-enteritis of buikgriep) kan veroorzaken. Het Norovirus wordt meestal via voeding of besmet water doorgegeven maar kan ook worden overgedragen via (in)direct contact met zieke personen of besmette voorwerpen zoals deurklinken, oppervlakken, lichtschakelaars, toiletknoppen, enz. Het is een van de meeste voorkomende oorzaken van voedseltoxiinfecties.
De incubatietijd is 6 tot 48 uur. De belangrijkste symptomen zijn: braken, diarree, buikkrampen, misselijkheid, maar ook minder specifieke symptomen zoals koorts, hoofdpijn en algemene vermoeidheid. Meer info over Norovirus als oorzaak van collectieve voedselvergiftigingen: https://www.sciensano.be/nl/gezondheidsonderwerpen/voedseltoxi-infecties  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.12.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet