Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Het FAVV waarschuwt pluimveehouders...
Persbericht (21/10/2020) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Het FAVV waarschuwt pluimveehouders voor de mogelijke terugkeer van vogelgriep

  Het najaar en de komende winter worden seizoenen waarin er – meer dan de vorige jaren – rekening zal moeten worden gehouden met vogelgriep. Tijdens de zuidwaartse migratie van trekvogels die nu is begonnen, kunnen sommige vogels eventueel het vogelgriepvirus meebrengen naar landen die langs hun traject lopen. Het FAVV volgt de situatie op de voet en roept de sector op om de geldende bioveiligheidsmaatregelen strikt op te volgen.

Sinds mei 2020 zijn in Rusland en Kazachstan talrijke gevallen van hoogpathogene vogelgriep van het type H5 vastgesteld. In deze regio's leven veel trekvogels en hun aantallen zijn dit jaar bijzonder groot. De uitbraken werden vastgesteld zowel bij wilde vogels als bij pluimveehouderijen (commercieel en hobbyisten). In België dateert de laatste vaststelling van het virus uit juni en juli 2017. Toen werden 13 uitbraken van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij pluimveehandelaars en hobbyhouders. In februari en maart 2017 werd het virus ook 4 keer vastgesteld bij wilde vogels.

Internationale experts achten de kans groot dat migrerende watervogels het virus meebrengen tijdens de najaarsmigratie, die ondertussen begonnen is. De kans is daarom reëel dat de Europese Unie in de komende maanden opnieuw met besmettingen zal te maken krijgen. Hoewel ons land voor de meeste vogels niet de eerste bestemming is – Polen, Duitsland en Nederland zijn op dat vlak veel waarschijnlijkere bestemmingen – is ook bij ons grote waakzaamheid geboden.

De geldende bioveiligheidsmaatregelen volstaan als ze strikt worden nageleefd


De huidige maatregelen in ons land zijn streng en volstaan om dit risico te beheersen. Daarom is het voorlopig niet nodig om ze te versterken. De maatregelen zijn terug te vinden op de website van het Agentschap: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen en voldoende aandacht te besteden aan het voorkomen van de insleep van vogelgriep op het bedrijf door (contacten met) wilde vogels.

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van de pathogeniteit van de virusstam, de leeftijd van het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van bepaalde gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.
Meer info over de virus via: http://www.afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/watis.asp
  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   21.10.2020> Laatst bijgewerkt op 10.02.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet