Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Illegaal geïmporteerde kat uit Peru...
Persbericht (29/05/2020) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Illegaal geïmporteerde kat uit Peru: nadat Peruviaanse autoriteiten weigerden om de kat terug te nemen, blijken de laatste pistes die het FAVV onderzocht in België en Nederland onuitvoerbaar

 

Ondanks de waarschuwingen van de autoriteiten, bracht een Belgische studente bewust op illegale wijze een kat uit Peru naar België. De kat is mogelijks besmet met rabiës. Dit is een dodelijk virus voor mensen waarbij het vaak tot 12 maanden duurt voordat het zich manifesteert. Het FAVV heeft op verschillende momenten meerdere opties voor de kat overwogen en dit al toen de kat zich nog in Peru bevond. Nadat Peruviaanse autoriteiten weigerden om de kat terug te nemen en nadat we verschillende andere mogelijkheden hebben onderzocht in België en Nederland, blijkt vandaag, jammer genoeg, dat er geen andere mogelijkheid is dan het dier te laten inslapen als we onze opdracht om te waken over de dier – en volksgezondheid ten volle willen uitoefenen. Hondsdolheid doodt jaarlijks 55.000 mensen wereldwijd. Nadat de Raad van State in een beslissing van 8 mei 2020 het FAVV in het gelijk heeft gesteld, zal de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen aanstaande vrijdag de mogelijke dwangsommen tegen student in overweging nemen.


Geen toestemming om de kat naar België te brengen


Eind maart had de eigenares toestemming gevraagd bij het FAVV om de geadopteerde kat vanuit Peru naar België te brengen. Gezien de onzekere geschiedenis van de kat en het feit dat Peru een risicoland is voor hondsdolheid, en voor de kitten geen afdoende bewijzen konden voorgelegd worden dat hij beschermd was tegen rabiës, kon het FAVV jammer genoeg geen uitzondering op de invoervoorwaarden verlenen. Ook de Belgische ambassade gaf geen officiële toestemming voor het invoeren van de kat. Er werden voor het vertrek wel alternatieven aangeboden door het FAVV. Ondanks de weigering ging de eigenaar toch met haar kat aan boord van het vliegtuig.


Dat Peru een risicoland is voor rabiës bewijst ook de informatie uit de databank van de World Animal Health Information opgesteld door OIE (World Organisation for Animal Health). Er zijn meer dan 300 gevallen van hondsdolheid gemeld in Peru en regio van Cuzco (waar de kat vandaan komt) tussen 2017 en 2019.


Wanneer een dier op illegale wijze wordt binnengebracht in België voorziet de Europese wetgeving drie mogelijkheden. Ofwel wordt het dier teruggezonden naar het land van herkomst, ofwel moet het dier in quarantaine, ofwel moet het dier worden ingeslapen.


Contact gelegd met andere autoriteiten


Het FAVV heeft wel degelijk de verschillende pistes onderzocht om euthanasie te vermijden. We legden contacten met de Peruviaanse autoriteit SENASA met de vraag of het dier kon worden teruggestuurd naar Peru. Om deze aanvraag te onderzoeken, wensten de Peruviaanse autoriteiten een risico-analyse uit te voeren. Hiervoor vroeg de Peruviaanse autoriteit SENESA een aantal documenten op die de kat bij haar vertrek hadden moeten vergezellen. Alle documenten die mevrouw Ali voorgelegd had aan het FAVV werden correct doorgestuurd. De Peruviaanse autoriteiten achtten deze documenten onofficieel en onaanvaardbaar. Peru weigerde daarom de terugzending.


Bovendien hebben we ook de aanvraag ingediend om de kat over te brengen naar een quarantainecentrum in Nederland, zij hebben onze aanvraag officieel afgewezen. De Nederlandse autoriteiten stelden vast dat er een te groot gevaar is voor de dieren- en volksgezondheid en dat het dier niet voldeed aan de voorwaarden vastgelegd in de Europese verordening 576/2013 (niet commercieel verkeer van katten tussen lidstaten). Ook deze piste heeft het FAVV moeten verlaten.


Quarantaine in België


Eén van vragen die werd gesteld is waarom de kat hier niet in quarantaine zou kunnen worden geplaatst, bijvoorbeeld bij de eigenaar thuis of in een asiel. Helaas is dit niet mogelijk. Een quarantaine van een hoog-risico dier zou een strikte quarantaine zijn. Dit betekent dat het diertje in quarantaine gaat bij een goedgekeurde instelling waar een bevoegd persoon met beschermingskledij zich ontfermt over het diertje. Zo’n erkende instelling bestaat in België niet. Bovendien is een strikte quarantaine alles behalve goed voor het welzijn van het beestje.


Afwezigheid van symptomen betekent niet rabiësvrij


De tegenpartij beweert dat de kat geen symptomen heeft op dit moment en daarom dus niet besmet is met hondsdolheid. Het FAVV onderstreept nogmaals de wetenschappelijke consensus die stelt dat tot wel 12 maanden kan duren voordat het virus zich manifesteert. Er bestaat bovendien geen enkele test waarmee hondsdolheid kan worden gedetecteerd bij levende dieren.


Tot nu toe blijft euthanasie de enige optie


Het FAVV betreurt de totaal onverantwoordelijke houding die tot dit resultaat heeft geleid. We blijven echter openstaan voor ernstige voorstellen. Deze moeten uiteraard voldoen aan de noodzakelijke strenge voorwaarden die verbonden zijn aan de quarantaine en moeten een oplossing bieden op lange termijn.


Het FAVV heeft alle alternatieve pistes onderzocht die zich tot nu toe hebben voorgedaan, maar het blijkt dat alle opties zijn uitgeput. In de omstandigheden zoals ze zich nu voordoen is inslapen nog steeds de enige optie, hoe jammer we dit zelf ook vinden. Deze moeilijke beslissing is genomen met het oog op het bewaken van de gezondheid van de eigenaar zelf, zijn omgeving en mensen en dieren in het algemeen en wordt gesteund door experten uit de wetenschappelijke wereld.


Steven Van Gucht (hoofd van het Belgisch Nationaal Referentielabo voor Rabiës): “Rabiës is het meest dodelijke virus dat we kennen, we kunnen geen enkel risico nemen. Hoe moeilijk dit ook is, het FAVV moet de regels voor iedereen toepassen. (…) De ziekte kan soms pas vele maanden later ontwikkelen. Daarom moeten we er steeds vanuit gaan dat zo’n dier mogelijk besmet is, ook al heeft het antistoffen en lijkt het in goede gezondheid.”


Begin mei deed De Raad van State bovendien een uitspraak over de beslissing van het FAVV om de kat te laten euthanaseren. De Raad van State heeft het FAVV gelijk gegeven in deze beslissing, het FAVV heeft de procedure correct toegepast.


We wensen te benadrukken dat een dier laten inslapen voor ons altijd de laatste optie is. Dat bewijzen ook onze cijfers van de vorige jaren. In 2018 zijn van de 183 dossiers dertien honden en katten preventief gedood. Een euthanasie opleggen gebeurt dus slechts in 7% van de gevallen.


Meer informatie over deze zaak:


www.afsca.be/professionelen/publicaties/pers/2020/2020-05-11.asp
http://www.afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/2020-05-14.asp
http://www.afsca.be/professionelen/publicaties/pers/2020/2020-05-15.asp
http://www.afsca.be/professionelen/publicaties/pers/2020/2020-05-27.asp
http://www.afsca.be/professionelen/publicaties/pers/2020/2020-05-28.asp


  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.05.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet