Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Herinnering - Maatregelen met betrekking tot bruinrot in de ...
Persbericht (01/04/2020) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Herinnering - Maatregelen met betrekking tot bruinrot in de provincies Antwerpen en Limburg:
Koninklijk besluit van 26/01/2014 art 5§2, art 6§5 en bijlage VII alsook Ministerieel besluit 23 juli 2014

  Ervaring leert dat het niet mogelijk is de bruinrotbacterie uit te roeien in de waterlopen van de provincies Antwerpen en Limburg, waar ze reeds in het verleden werden gedetecteerd. In deze omstandigheden blijft het gevaar bestaan op besmetting van de aardappelteelten via het oppervlaktewater. Daarom zijn de beschermende maatregelen, die destijds voor de betrokken zone uitgevaardigd werden, nog altijd van toepassing. Deze maatregelen worden hieronder in het kort samengevat.


1. Beschermingszone van 45 gemeenten:


Op grond van de verspreiding van de bacterie in de verschillende waterlopen werd een beschermingszone afgebakend die volgende gemeenten omvat: Arendonk, Balen, Beerse, Berlaar, Bocholt, Brecht, Dessel, Dilsen-Stokkem, Geel, Grobbendonk, Ham, Hamont-Achel, Heist-o/d-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Kasterlee, Kinrooi, Leopoldsburg, Lier, Lille, Lommel, Maaseik, Malle, Meerhout, Merksplas, Mol, Neerpelt, Nijlen, Olen, Oud-Turnhout, Overpelt, Ranst, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Westerlo, Zandhoven en Zoersel.

Wij wijzen alle betrokken telers er in het bijzonder op dat het noodzakelijk is die maatregelen nauwgezet toe te passen omdat zij anders bij eventuele besmetting volledig aansprakelijk kunnen worden gesteld. In dat geval kan het recht op schadevergoeding in het gedrang komen (KB van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen).


2. Maatregelen die binnen deze 45 gemeenten van kracht zijn:

 • Het is verboden om oppervlaktewater (o.a. uit kanalen, beken, vijvers, ...) op enigerlei wijze te gebruiken bij de teelt van aardappelen, tomaten en aubergines;

 • Oppervlaktewater mag aangewend worden voor het beregenen van andere percelen dan percelen met aardappelen, tomaten of aubergines, mits:
  • alle nodige voorzorgen worden genomen om te beletten dat aardappelpercelen met het gebruikte oppervlaktewater in aanraking komen – bijgevolg voldoende afstand van aardappelpercelen houden;
  • de installaties of delen ervan die gebruikt worden voor het beregenen van deze percelen, niet in aanraking komen met aardappelpercelen.

 • Aardappelpercelen mogen beregend worden met ander dan oppervlaktewater (bijvoorbeeld grondwater) mits vooraf de daartoe gebruikte installatie volledig en grondig te spoelen met ander dan oppervlaktewater.

 • Iedere aardappelteler in de beschermingszone moet volgende verplichtingen naleven:
  • vóór 30 april aangifte doen van al zijn met aardappelen beteelde percelen met een oppervlakte van meer dan 10 aren. De melding moet ingediend worden bij de Lokale Controle-Eenheid van de gemeente waarin de percelen gelegen zijn. De vereiste formulieren kunnen op de hieronder vermelde contactpunten bekomen worden;
  • de teeltrotatie respecteren: aardappelen mogen niet méér dan 1 keer om de 3 jaar op hetzelfde perceel geteeld worden.

 • Onder de verantwoordelijkheid van de teler kan voor beregening van tomaten of aubergines oppervlaktewater afkomstig uit een vergaarbekken gebruikt worden op voorwaarde dat:
  • de teler vóór 30 april een aangifte indient bij het FAVV. Formulieren kunnen op de hieronder vermelde kantoren bekomen worden;
  • het betreffende vergaarbekken vrij is van waardplanten van de bruinrotbacterie;
  • het vergaarbekken gevuld is met grond- of regenwater of wanneer het gevuld wordt met oppervlaktewater dient het water minstens 48 uur opgeslagen te worden alvorens gebruik ervan bij de teelt van tomaten of aubergines is toegelaten;
  • regelmatige analyses van oppervlaktewatermonsters (genomen door het FAVV) aantonen dat er géén fytosanitair risico aanwezig is.


3. Contactpunten:

Provincie Antwerpen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
Primaire Productie – Plantaardige Sector
Italiëlei 4 Bus 18
2000 Antwerpen
Tel: 03/202 27 11
Fax: 03/ 202 27 93
    Provincie Vlaams-Brabant Limburg
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
Primaire Productie – Plantaardige Sector
Greenhill campus
Interleuvenlaan 15 blok E
Researchpark Haasrode 1515
B-3001 LEUVEN
Tel : 016/39 01 11
Fax : 016/39 01 05


Directie Plantengezondheid en Veiligheid van de Plantaardige producten
DG Controlebeleid
FAVV
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 31.03.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet