Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in Raeren en ...
Persbericht (14/11/2019) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in Raeren en Eupen. Resultaten van de aangekondigde controleactie.

  Van 23 tot 27 september 2019, heeft het Voedselagentschap een controleactie gehouden in de sector distributie in Raeren en Eupen. Deze speciale actie is in augustus van start gegaan met gratis opleidingen voor lokale bedrijven.

Na de opleiding -die in samenwerking met de gemeenten van Raeren en Eupen werd georganiseerd- hebben twintig controleurs van het Voedselagentschap van 23 tot 27 september de straten van Raeren en Eupen aangedaan om 151 lokale bedrijven uit de distributiesector die actief zijn in de voedselketen te controleren. Waaronder: 13 gemeenschapskeukens (schoolkeukens, rusthuis, …), 1 melkkeuken, 81 Horeca-vestigingen, 26 detailhandels (kruidenierswinkels, supermarkten, …), 5 bakkerijen en 7 slagerijen.

2 op 3 bedrijven hebben een zeer goed resultaat behaald.

97 bedrijven hebben een zeer goed resultaat behaald en 51 gecontroleerde bedrijven ontvingen opmerkingen over kleine non-conformiteiten, die als waarschuwing werden geformuleerd.
Voor 3 gecontroleerde inrichtingen werd echter een proces-verbaal opgesteld voor grote tekortkomingen maar heeft het FAVV geen enkele vestiging gesloten. Deze maatregel wordt genomen zodra er een aanwijzing is dat er een gevaar voor de gezondheid van de consument is.

De voornaamste inbreuken hadden te maken met een gebrek aan algemene hygiëne, het niet respecteren van de temperaturen in de koeling of diepvriesruimtes, de onjuiste etikettering en het gebrek aan allergeneninformatie voor de consument.

Net zoals bij onaangekondigde controles zullen de bedrijven met een ongunstig resultaat opgevolgd worden via hercontroles tot ze zich in orde gesteld hebben.

Het doel van deze specifieke actie is het tot stand brengen van een constructieve samenwerking tussen kleine bedrijven, de lokale overheden en het Voedselagentschap om samen op te treden in het belang van de consumenten van de gemeente. Deze samenwerking wordt in de praktijk omgezet door middel van een informatiesessie van het FAVV en door de aankondiging van een controleactie in de gemeente.

Preventie, sensibiliseren en ondersteunen maken deel uit van de missies van het FAVV. De opleidingscel organiseert tal van gratis opleidingen om praktische hulp te bieden aan professionals op het terrein op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne, etikettering en traceerbaarheid
De voedingszaken in de distributiesector die een opleiding van het FAVV willen volgen, kunnen hiervoor contact opnemen met de Voorlichtings- en Begeleiding cel: http://www.favv.be/vcb/voorlichtingscel/  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.11.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet