Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Stand van zaken betreffende de toekomstige...
Persbericht (17/10/2019) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Stand van zaken betreffende de toekomstige wetgeving en het toekomstige plan voor de bestrijding en de bewaking van rundertuberculose

 

Sinds enkele jaren heeft het FAVV een task force Tuberculose opgericht om een nieuw bestrijdingsplan op te stellen voor tuberculose. Op 06/02/2018 hebben we de nieuwe principes voor de bewaking en de bestrijding van rundertuberculose aangekondigd (http://www.favv-afsca.fgov.be/newsletter-da-vt/newsletter211_nl.asp). We hoopten dat dit nieuwe bestrijdingsplan al in de winter van 2018-2019 zou worden uitgevoerd. Moeilijkheden in verband met de technische aspecten van het nieuwe besluit hebben de redactie ervan echter vertraagd.


Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de nieuwe wetgeving is nu klaar en werd begin deze zomer goedgekeurd door de verschillende partners van de "TASK FORCE TUBERCULOSE".

De principes die werden overeengekomen (testen op basis van bloednames) blijven behouden.

Het administratieve parcours is opgestart maar loopt omwille van de politieke situatie (lopende zaken) grote vertragingen op.


Daardoor zal de campagne omtrent de screening van tuberculose deze winter opnieuw plaatsvinden, net zoals vorig jaar.


In dat nieuwe koninklijk besluit is de aanpak van de screening van tuberculose vernieuwend en anticipeert die ook op de nieuwe Europese aanpak. Die is gebaseerd op de teksten van de Gedelegeerde Verordeningen (Delegated Acts) van Verordening 2016/429 (Animal Health Law) die in april 2021 in werking treden.


Er zal een informatiecampagne georganiseerd worden van zodra de toepassingsdatum van het nieuwe koninklijk besluit vastgelegd is. Die zal bepaald worden op grond van de vooruitgang van het administratieve parcours.


Sinds 2003 is België door de Europese Commissie erkend als officieel vrij van rundertuberculose.

Dat er af en toe een haard ontdekt wordt, doet geen afbreuk aan die status, rekening houdend met het geringe aantal en de getroffen maatregelen.


Tot op vandaag was er in België in de loop van 2019 geen enkele nieuwe haard van rundertuberculose.
Meer gedetailleerde informatie over de nieuwe aanpak kan worden geraadpleegd in de newsletter van het FAVV die op 29/05/2017 gepubliceerd is: http://www.favv.be/newsletter-da-vt/newsletter176.asp

 

De diensten “Dierengezondheidsbeleid” van het FAVV en van de FOD Volksgezondheid

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.10.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet