Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in de ...
Persbericht (15/10/2019) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in de Leuvense rand

  Van 21 tot 27 oktober organiseert het Voedselagentschap een controleactie in de distributiesector in de Leuvense rand. Deze speciale actie is in september van start gegaan met gratis opleidingen, waar 114 lokale bedrijven aan deelnamen.

De normen kennen, begrijpen en toepassen om de voedselveiligheid en de verwachtingen van de consument te waarborgen; dat is het doel van deze aangekondigde controleactie die georganiseerd wordt door het FAVV in nauwe samenwerking met de betrokken gemeentelijke overheden.
Een actie die dus vooral gericht is op opleiding en informatie dan op de controle.

In de context van begeleiding werden lokale bedrijven die actief zijn distributiesector (restaurants en snackbars, voedingswinkels, bakkerijen, slagerijen, ...) uitgenodigd om deel te nemen aan een gratis opleidingssessie in het stadhuis van Leuven, georganiseerd door de voorlichtingscel van het FAVV.
Tijdens deze opleiding werd de levensmiddelenwetgeving op een begrijpelijke manier uitgelegd en rechtstreeks verband gebracht met de praktijk. Ongeveer een 114-tal deelnemers woonden deze sessies bij.

De tweede fase van deze actie omvat een week van controles: van 21 tot 27 oktober zullen er 18 controleurs op het terrein aanwezig zijn. Ongeveer 400 zaken actief in de distributiesector zullen gecontroleerd worden. Dit zijn de bakkers, slagers, detailhandels, restaurants, gemeenschapskeukens, crèches, schoolkantines, marktkramers…

Met het oog op het verstrekken van informatie over de ondersteunende rol die het Voedselagentschap als controleorgaan op zich neemt wil het FAVV journalisten de mogelijkheid geven om een controleur te volgen tijdens deze aangekondigde controleactie. Journalisten die interesse hebben in deze actie, kunnen daarvoor contact opnemen met de woordvoerder van het FAVV.

De globale controleresultaten van deze aangekondigde controles zullen achteraf gecommuniceerd worden.

Operatoren die vragen hebben kunnen contact opnemen met de Lokale Controle-Eenheid Vlaams- Brabant / Limburg te Hasselt: 011/26 39 84 of via het e-mailadres Info.VLI@favv.be  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.10.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet