Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Het FAVV vormt, informeert en controleert...
Persbericht (30/10/2018) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Het FAVV vormt, informeert en controleert
Aangekondigde controleactie in de distributiesector te Virton: meer dan 2 op de 3 bedrijven hebben een zeer goed resultaat behaald.


  Van 22 tot en met 28 oktober werd in Virton een controleactie van het Voedselagentschap gehouden. Meer dan 2 op de 3 bedrijven behaalden een zeer goed resultaat op het einde van de aangekondigde controleactie. Deze gecontroleerde ondernemingen, actief in de distributie van voedingsmiddelen naar de eindconsument toe, werden uitgenodigd op een vormingssessie die voorafging aan de controle. Dit met het doel om hen ondersteuning te bieden bij het begrijpen van de voedselwetgeving.

Zes controleurs van de Lokale Controle Eenheid (LCE) Luxemburg-Namen hebben in Virton 116 voedingsbedrijven gecontroleerd. Het ging om 36 horecazaken, 28 grootkeukens, 36 detailhandelszaken zoals supermarkten, slagers, bakkerijen en viswinkels, en 16 ambulante kramen.

Deze zaken werden op voorhand over de controleactie ingelicht door het FAVV en de gemeente van Virton. De samenwerking met de gemeente Virton verliep daarbij uitstekend! Een vijftigtal verantwoordelijken van voedingszaken hebben de informatiesessie bijgewoond.

Het doel van deze specifieke actie is om een constructieve samenwerking op te zetten tussen kleine ondernemingen, lokale autoriteiten en het Voedselagentschap om samen bij te dragen tot de voedselveiligheid in Virton.

Deze samenwerking vertaalt zich op het terrein door een informatie/vormingssessie en de aankondiging van de controleactie in de gemeente. Deze actie wordt eenmaal per jaar georganiseerd in een gemeente in de provincie Luxemburg.


Resultaten

In totaal behaalden 75 van de gecontroleerde bedrijven een zeer goed resultaat. Ongeveer een kwart van de gecontroleerde bedrijven (31 bedrijven) kreeg opmerkingen over kleine niet-conformiteiten onder de vorm van een waarschuwing. Bij 10 inspecties werd een proces-verbaal opgesteld voor grote tekortkomingen (in 3 gevallen was dit omdat de bedrijven niet over een toelating van het FAVV beschikten).

De voornaamste inbreuken hadden te maken meteen gebrek aan algemene hygiëne, het niet respecteren van de temperaturen in de koeling of diepvriesruimtes en allergeneninformatie. Net zoals bij onaangekondigde controles zullen de bedrijven met een ongunstig resultaat opgevolgd worden met hercontroles tot ze zich op orde gesteld hebben.

Geen enkele vestiging werd gesloten wegens een dreigend gevaar voor de volksgezondheid.

De voedingszaken in de distributiesector die een vorming door het FAVV willen volgen, kunnen hiervoor contact opnemen met de Voorlichtings- en Begeleiding cel: http://www.favv.be/vcb/voorlichtingscel/  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.10.2018    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet