Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Het Voedselagentschap wil u informeren over de stand van ...
Mededeling (04/10/2019) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Het Voedselagentschap wil u informeren over de stand van zaken naar aanleiding van de brand in het bedrijf Lubrizol Rouen.

  Op 26 september is een brand uitgebroken bij het bedrijf Lubrizol in Rouen. Dit bedrijf produceert o.a. additieven voor smeermiddelen voor motoren. Zowel de Franse als de Waalse autoriteiten tonen zich geruststellend over de mogelijke risico’s op besmetting van het milieu in gebieden ver afgelegen van de ramp (waaronder België). Het FAVV staat ter beschikking van het Waalse regionale crisiscentrum en volgt de situatie van dichtbij en staat in contact met alle betrokken overheden en departementen.

Uit de informatie van het Waalse regionale crisiscentrum blijkt dat het risico op dit moment verwaarloosbaar is. Het FAVV heeft bijgevolg geen enkele beperkende maatregel opgelegd aan de landbouwers.FAQ - Veelgestelde vragen


Welk type bedrijf is getroffen door de brand in Rouen?

Het bedrijf dat op 26 september in Rouen brand heeft gevat is een onderneming die gespecialiseerd is in de productie van motoradditieven. Dit bedrijf is geclassificeerd als SEVESO. Deze fabriek is gelegen op 200km van de Belgische grens.


Wat is het risico in België voor boeren en veehouders?

Rouen bevindt zich op 200 km van de Belgische grens. Gezien de grote afstand vond er al een verdunning plaats van de stofdeeltjes die eventueel bij de brand vrijgekomen zijn maar het blijft mogelijk dat er verwaarloosbare hoeveelheden stofdeeltjes in België zijn terecht gekomen. Bovendien heeft het weer en de regen van de afgelopen dagen gezorgd voor nog meer verdunning van de deeltjes die meegevoerd werden met de rook. Op basis van de verzamelde informatie van de Waalse diensten en het regionale crisiscentrum is het risico op mogelijke besmetting in de voedselketen in België verwaarloosbaar klein. Het is niet nodig beperkingen op te leggen.


Moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen door personen die een moestuin, fruitbomen of een kippenren in de buurt van de Franse grens hebben?

Onder normale omstandigheden is het sowieso aan te bevelen om de geoogste groenten en/of fruit uit de eigen moestuin goed schoon te maken, omdat er steeds natuurlijke of door de mens veroorzaakte verontreiniging kan optreden (schadelijke uitstoot door dierenuitwerpselen, uitlaatgassen van voertuigen,...).

In dit specifieke geval van de brand in Rouen, en op basis van de verzamelde informatie van het Waalse regionale crisiscentrum, is het risico van mogelijke besmetting in de moestuinen, pluimveestallen of fruitbomen van particulieren in België verwaarloosbaar klein en kunnen de consumenten hun producten blijven oogsten en consumeren.

Dit is uiteraard een evaluatie op basis van de informatie die op dit moment gekend is. Mocht het dus zijn dat een consument toch sporen van besmetting op zijn producten vaststelt, hij dit product best niet consumeert en dit signaleert aan de bevoegde Waalse overheid.


Kan de situatie nog evolueren?

In Frankrijk en in Wallonië worden bijkomende analyses uitgevoerd en de verschillende betrokken overheden volgen de situatie op.


FAVV-Meldpunt voor de consument
meldpunt@favv.be
0800/13.550
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.10.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet