Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Praktisch > Nuttige links
Nuttige links


 
Voedselagentschappen in verschillende landen van Europa
Links van de Europese Unie
Belgische instellingen
Instellingen in Europa
Internationale instellingen


Voedselagentschappen in verschillende landen van Europa

 
Bulgaria Ministry of Health
Cyprus Cyprus Safety & Health Association (CySHA)
Denemarken The Danish Veterinary and Food Administration
  Technical University of Denmark (DTU)
Duitsland Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
  Bundesinstitut für Risikobewertung
Estland Veterinary and Food Board
Finland Finnish Food Safety Authority Evira
Frankrijk Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Griekenland EFET
Hongarije Hungarian Food Safety Office (NEBIH)
Ierland Food Safety Authority of Ireland (FSAI)
Ijsland National Environment Agency of Iceland
Italië Istituto Superiore di Sanità
Liechtenstein Portal der Liechtensteinischen Landesverwaltung
Litouwen State Food and Veterinary Service of Lithuania
Luxemburg Organisme pour la sécurité et la qualité de la chaîne alimentaire
Malta Malta Standards Authority
Noorwegen Matportalen (the Food Portal)
  Vitenskapskomiteen for mattrygghet ( VKM)
Nederland Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
Oostenrijk Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
Polen Ministry of Health
  Chief Sanitary Inspectorate
Portugal Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
Roemenië National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority
Slovak Republic State Veterinary and Food Administration of Slovak Republic
Slovenië Ministry of Health
Spanje Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)
Switzerland Bundesamt für Gesundheit
Tsjechië Czech Agriculture and Food Inspection Authority
Verenigd Koninkrijk Food Standards Agency (FSA)
Zweden Livsmedelsverket
  Swedish Board of Agriculture
  Swedish Chemicals InspectorateNaar bovenLinks van de Europese Unie

 
Biologische landbouw
Eur-Lex (Portaal voor het recht van de EU)
Europees centrum voor de consument
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding
Europese Commissie (Voedselveiligheid)
Europese Commissie (Consumenten)
Europese Commissie (Volksgezondheid)
Europese Commissie (DG SANCO - Directoraat-Generaal Gezondheids- en Consumentenbescherming)
Eurosurveillance
Europees Parlement (Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid)
Gezondheid-EU
Voedsel- en veterinair bureau (VVO)Naar bovenBelgische instellingen

 
Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX)
Agribex
Agricultural Information Services (Agris)
Alimento
Antimicrobial Consumption and Resisance in Animals (AMCRA)
Association Régionale de Santé et d'Identification Animales (ARSIA)
Belgian Association of Meat Science and Technology (BAMST)
Belgian biosafety server
Belgian Food safety Organisation (BFSO)
Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI)
Belgian Society for Food Microbiology (BSFM)
Belgisch instituut voor Normalisatie

Belgisch rundvlees

Belgisch Staatsblad

Belgische Adviesraad voor Bioveiligheid
Belgische portaal over jacht en natuurbeheer
Belgische vereniging voor de eetwaren controle (BVEC)
BELAC
Bioforum
Bonnes Pratiques Vétérinaires (BPV)
Brulabo
Brussels - Hoofdstedelijk Gewest : Bestuur Economie en werkgelegenheid
Brussels - Export
Centre de compétence des métiers de bouche (EPICURIS)
Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux (CRA Gx)
Centrum voor informatie en research over voedselintolerantie en hygiene (CIRIHA)
Comité du lait
Dierengezondheidszorg Vlaanderen
Epicuris
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
Federaal Agentschap voor Nucleaire controle (FANC)
Faculté de Médecine vétérinaire de Liège
Federatie Voedingsindustrie (FEVIA)
Flanders'Food
Flanders Investment & Trade (FIT)
FOD Justitie
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Fytoweb
Hoge Gezondheidsraad (HGR)
Influenza.be
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
Integrale Kwaliteitszorg Melk
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV)
Landbouw & Visserij
Melkcontrolecentrum
Mouvement wallon pour la qualité (MWQ)
Nubel
Nutrition Information Center (NICE)
Ovocom asbl
Portaalsite van de rechterlijke macht in België
Portail de la chasse en Belgique
Portail wallon de la qualité
Requasud
Roken in de horeca
Sciensano
Station de Quarantaine porcine
Technisch Centrum der Houtnijverheid (TCHN)
Steunpunt Hoeveproducten
Virtuele Landbouw - voedingsbeurs
Vlaamse Confederatie van het Paard (VCP)
Vlaams Informatiecentrum voor Land- en Tuinbouw (VILT)
Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB)
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG)
Vlaams promotiecentrum voor Agro- en visserijmarketing (VLAM)
Voedingsinfo
Warenwetgeving (Uitgeverij Die Keure)
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)Naar bovenInstellingen in Europa

 
Centre Européen pour la Recherche, le Développement et l'Enseignement de la Nutrithérapie (CERDEN)
CONffIDENCE: contaminants in food and feed
European and Mediterranean Plant Protection Organisation (EPPO)
European Food Information Council (EUFIC)
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES)
Internationale vakbladen ivm voeding
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Site Hygiène alimentaire
Voedingscentrum
Voedsel NetNaar bovenInternationale instellingen

 
Agence canadienne d'inspection des aliments
Australia New Zealand Food Standards Council (ANZFSC)
Belgian Biosafety Clearing-house
Centers for Desease Control and Prevention (CDC)
Codex alimentarius
Consumers International
Food and Agriculture Organization of the United Nationst (FAO)
Food Safety and Inspection Service United States Department of Agriculture
Gateway to Government Food Safety Information
International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)
International Food Information Council (IFIC)
International Forum on Home Hygiene (IFH)
International Life Science Institute (ILSI)
International Portal on Food Safety, Animal & Plant Health (FAO)
International Seed Federation (ISF)
International Seed Testing Association (ISTA)
Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
U.S. Food and Drug Administration
Vitamins and Nutrition Center
Wereldhandelsorganisatie
World Health Organisation (WHO)
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.10.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet