Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.)


 
K.B. van 23/06/2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur te voorkomen.
(Nummer NUMAC - 2008018171 - voor de gecoördineerde wetgeving)
Bericht aan de producenten van waardplanten van bacterievuur (PDF) (update van 19/05/2010)
- Aangifteformulier (PDF)
- Kaart bufferzones 2020
- Kaart bufferzones 2020 (PDF)
Informatiefiche quarantaine organismen

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.05.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright ¬© 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet