Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Plantenziekten


 
Aziatische boktorren (Anoplophora)
Bacterievuur (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.)
Dennenhoutnematode (Bursaphelenchus xylophilus)
Harskanker bij den (Gibberella circinata)
Informatiefiches quarantaine organismen in de boomkwekerij
Kastanjeziekten
Letterzetter (PDF)
Maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi)
Informatiefiche quarantaine organismen
Neonectra ditissima (Nectria galligena)

Phytophtora ramorum

- Informatiefiche quarantaine organismen

Tomato brown rugose fruit virus (PDF)
Viroïdes
Xylella fastidiosa
Ziekten van aardappelen

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.12.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet