Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Levensmiddelen > Contactmaterialen
Contactmaterialen


 
Wetgeving

 • Verordening (EG) nr. 1935/2004 (PDF) van het Europees Parlement en de Raad van 27/10/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG.
  (Nummer CELEX - 32004R1935 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

 • KB van 16/01/2006 (PDF) tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV. [BS 02/03/2006]
  (Nummer NUMAC - 2005023114 - voor de gecoördineerde wetgeving)

 • KB van 11/05/1992 betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen. [BS 24/07/1992]
  (Nummer NUMAC - 1992025140 - voor de gecoördineerde wetgeving)
 
Omzendbrieven van het FAVV

 • Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

 • Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet van 4 september 2012 met betrekking tot het verbod op bisfenol A.

 • Omzendbrief met betrekking tot verordening (EG) nr. 10/2011 van de Commissie van 14/01/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (Plastic Implementation Measure - PIM).
 
FAQ (PDF) Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.
 
Invoer van levensmiddelen (van niet dierlijke oorsprong) en contactmaterialen (FCM)
 
Verbod op het eenmalig gebruik van bepaalde kunststofmaterialen
 
Meer info
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu :
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 05.01.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet