Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Allergenen


 
Het FAVV begeleidt de bedrijven bij hun communicatie over allergenen naar de consument (YouTube video)
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:
Omzendbrief met betrekking tot allergeneninformatie (PCCB/S3/1249145)
Autocontrole: Quick Start Fiche over allergenen
Advies 24-2017 van het wetenschappelijk comité: Referentiedosissen voor de allergenen opgenomen in bijlage II van de Verordening (EU) nr. 1169/2011 van 25/10/2011 (PDF)
FAQ: Allergenen en Kruisbesmettingen (PDF) (14/11/2019)

Q & A Allergenen (PDF)

K.B. van 17/07/2014 tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen.
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.12.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright ¬© 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet