Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Dossier BrexitInleiding
Stand van zaken
Terminologie
Gevolgen voor de ondernemingen voor wat betreft de bevoegdheden van het FAVV
Impact Scan
Meer wetenInleiding

  Tot nu toe is het Verenigd Koninkrijk (VK) een lidstaat van de EU en is er vrij verkeer van goederen tussen het VK en de rest van de EU. Dit betekent dat goederen niet moeten gecontroleerd worden aan de grens. Het VK is vanaf 29 maart volgend jaar echter geen lid meer van de EU. Indien geen akkoord bereikt wordt tussen het VK en de EU gelden vanaf dan de in- en uitvoerregels die gelden voor een land dat geen deel uitmaakt van de EU (derde land). In geval van een akkoord zal een overgangsperiode tot eind 2020 gelden.

Ongeacht de aard van een eventueel akkoord zullen sowieso bepaalde in- en uitvoercontroles moeten worden uitgevoerd door het FAVV, en dan vooral op producten waaraan risico’s zijn verbonden op gebied van plantengezondheid, dierengezondheid en voedselveiligheid. Het is nog onduidelijk wat de implicaties juist zullen zijn, maar bedrijven die wensen te exporteren naar of te importeren uit het VK moeten zich er van bewust zijn dat er een aanzienlijke impact kan zijn op de geldende regels en uit te voeren controles.Naar bovenStand van zaken

  Via volgende links kunnen de Brexit-onderhandelingen op de voet worden gevolgd:
Brexit stand van zaken
Brexit negotiations (EN)Naar boven
Brexit terminologie

  Volgende termen worden vaak vernoemd in de media, maar wat betekenen ze voor de ondernemingen?

Harde brexit
Feitelijk is er altijd sprake van een harde brexit, als we kijken naar wat het VK heeft aangegeven in politieke verklaringen. Zij willen namelijk uit de interne markt en de douane-unie stappen. Op dat moment betekent het dat de onderneming uiteindelijk in de toekomst altijd weer met de douaneprocedures en importtarieven te maken krijgt. En met andere extra handelsbelemmeringen.
Zeer harde brexit of cliff edge
In het geval van een “zeer harde” brexit, ook vaak het “cliff edge”-scenario genoemd, is er geen akkoord over de terugtrekking van het VK uit de EU en treden de WHO-spelregels in werking. Dat betekent dat de onderneming ook weer met douanetarieven, -controles, -formaliteiten en andere niet-tarifaire belemmeringen aan de grens te maken krijgt.
Transitieperiode
In een gunstiger scenario komt er een akkoord over het terugtrekkingsakkoord en is er een transitieperiode om het toekomstige handelsakkoord helemaal uit te werken.
Soft brexit
Een soft brexit is een situatie waarin het VK zijn onderhandelingspositie loslaat en bijvoorbeeld wel een douane-unie nastreeft met de EU (zoals Turkije). Of binnen de interne markt blijft (zoals Noorwegen). Ook in die gevallen is de handel net iets minder soepel dan nu het geval is.
Brexit : veel gestelde vragen
Naar bovenGevolgen voor de ondernemingen voor wat betreft de bevoegdheden van het FAVV

 
Invoer vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK)
Gedurende de overgangsperiode zijn de procedures en voorwaarden voor levende dieren en risicoproducten deze voor het handelsverkeer binnen de EU.

Na deze periode of op 29 maart 2019 in geval van een ‘no-deal’ zijn het dezelfde als deze beschreven in de rubrieken over invoer.

De Europese Commissie heeft deze procedure en voorwaarden ook nog eens samengevat in zogenaamde notices die te vinden zijn via de volgende link: Brexit preparedness notices (NL)
Indien echter de Europese Unie en het VK na de overgangsperiode via bilaterale afspraken derogaties voorzien, zal dit zijn uitwerking krijgen in Europese wetteksten.

Uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk (VK)
Gedurende de overgangsperiode zijn de procedure en voorwaarden deze voor het handelsverkeer binnen de EU.

Na de transitieperiode of op 29 maart 2019 in geval van een ‘no-deal’ geldt dezelfde procedure als deze voor de ondernemingen die naar andere landen buiten de EU uitvoeren en zijn terug te vinden via de volgende link: Ondernemingen export

Zoals uiteengelegd in de nota zal het VK hier ook de voorwaarden bepalen om levende dieren en producten op het grondgebied van het VK binnen te brengen. Indien echter de Europese Unie en het VK na de overgangsperiode via bilaterale afspraken derogaties voorzien, zal dit zijn uitwerking krijgen in Europese wetteksten.

De bevoegde overheid in het VK heeft naar analogie met de Europese commissie ook een aantal notices klaar gemaakt in geval van een no-deal m.a.w. als het VK zich buiten de EU plaatst. Deze zijn te vinden via de volgende link: How to prepare if the uk leaves the eu with no deal (EN)Naar bovenImpact Scan

  De Brexit impact scan is een tool die toelaat om een beeld te krijgen van de impact op de onderneming. Het geeft aan waar en hoe de onderneming zich het best voorbereidt. Deze tool is te vinden via de volgende link: Bereid uw onderneming voor-doe de impactscanNaar bovenMeer weten

 
Brexit douane
Ondernemingen brexit


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.11.2018    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet