Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Erkenningen, toelatingen en registratie
Erkenningen, toelatingen en registratie


  Alle operatoren die in België actief zijn in de voedselketen dienen gekend te zijn bij het Voedselagentschap, en dus geregistreerd. Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten is tevens een toelating of een erkenning vereist.

Wetgeving
Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning
Erkennings- en toelatingsvoorwaarden
Omzendbrieven
  • Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen (PCCB/S3/574427)
  • Omzendbrief van 11/01/2013 (PDF) betreffende de door het FAVV verleende erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties.
    • Bijlage 1 (PDF): Activiteiten die het voorwerp uitmaken van een erkenning, toelating of registratie door het Agentschap.
    • Bijlage 2 (PDF): Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een erkenning door het Agentschap.
    • Bijlage 3 (PDF): Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap.
Aanvraag voor goedkeuring van grondplannen door de operatoren bij de LCE's
Activiteitenlijst (+ activiteitenfiches)
Verplichting tot het afficheren van de toelating (of registratie), afgeleverd door het FAVV, voor inrichtingen voor de verkoop of de levering van levensmiddelen aan de eindverbruiker (B2C).
FAQ "Erkenningen, toelatingen en registraties"
Verdere informatie:
Ontbrekende gegevens van een landbouwonderneming
Sinds 30.06.2009 zijn de niet handelsondernemingen naar privaat recht wettelijk verplicht zich ook in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Landbouwers (zowel als natuurlijk persoon, rechtpersoon of als leden van een feitelijke vereniging) vallen binnen deze categorie. Meer informatie met betrekking tot de inschrijving van landbouwers in de KBO en een vereenvoudigd inschrijvingsformulier is beschikbaar op de website van de KBO (FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie).
Open data file (CSV):
 
Activiteiten fiches
Zie

Laat toe operatoren op te zoeken die actief zijn in de voedselketen en laat de operatoren toe hun eigen dossier te raadplegen, zich te registreren bij het FAVV,…
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.12.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet