Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Vogelgriep > Informatie voor hobbyhouders (particulieren)
Vogelgriep (Aviaire influenza)


Informatie voor hobbyhouders (particulieren)

 

Op 26 november 2020, werd een haard van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N5 vastgesteld op een pluimveebedrijf in Menen (West-Vlaanderen). Als gevolg hiervan werden beperkingszones afgebakend rond de haard: een beschermingsgebied van 3 km en een toezichtsgebied van 10 km. Een gedetailleerde beschrijving van de zones is terug te vinden via deze link.

In deze beperkingsgebieden gelden aanvullende maatregelen voor zowel professionele pluimveebedrijven als voor particuliere houders.

Alle maatregelen, in het bijzonder voor professionele houders, kunnen in detail worden geraadpleegd via deze link.

Voor particuliere houders zijn de maatregelen:

 • In het beschermingsgebied van 3 km:
  • Alle pluimvee en andere vogels moeten worden opgesloten in een afgesloten stal, gebouw of hok.
  • Het verplaatsen van pluimvee, vogels en broedeieren is verboden,
  • Iedereen die pluimvee of andere vogels houdt, moet binnen de 48 uur aan het gemeente-of stadsbestuur een inventaris overmaken waarin het aantal en de soort pluimvee en vogels die ze houden worden aangegeven,
  • alle verzamelingen zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.
 • In het toezichtsgebied van 10 km:
  • het verplaatsen van pluimvee, vogels en broedeieren is verboden,
  • iedereen, die pluimvee of andere vogels houdt, moet binnen de 72 uur aan het gemeente-of stadsbestuur een inventaris overmaken waarin het aantal en de soort pluimvee en vogels die ze houden worden aangegeven,
  • alle verzamelingen zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

Naast deze maatregelen blijven in het hele land de maatregelen van toepassing, die zijn genomen na de ontdekking van gevallen van hoogpathogene aviaire influenza type H5N8 bij wilde vogels sinds 13 november 2020. Meer informatie over deze gevallen.

Particuliere houders van pluimvee of vogels zijn, net als professionele houders, verplicht om hun dieren op te hokken of af te schermen zodat elk contact met wilde vogels vermeden wordt. In de praktijk betekent dit dat pluimvee en vogels ofwel worden opgehokt in een stal, ofwel buiten worden gehouden onder een net waar wilde vogels niet door kunnen. Daarnaast is het verboden om pluimvee te drenken met oppervlaktewater of regenwater dat toegankelijk is voor wilde vogels.

Het verzamelen van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels is verboden. Er worden uitzonderingen gemaakt voor openbare markten en ook voor exposities en wedstrijden van pluimvee of andere in gevangenschap gehouden vogels van particuliere houders onder de voorwaarden dat er geen verandering van verantwoordelijke is en dat het pluimvee en de in gevangenschap gehouden vogels in de 10 dagen voor de verzameling of expositie opgehokt of onder netten gehouden werden.

De organisatie van de toegelaten verzamelingen moet bovendien de opgelegde maatregelen in de strijd tegen Covid opvolgen.

Waakzaamheid

Wanneer een hobbyhouder bij zijn dieren ernstige symptomen vaststelt (verhoogde sterfte, plotse daling van voederopname, ademhalings-of zenuwsymptomen), is het raadzaam om altijd een dierenarts te contacteren.

Sterfte bij wilde vogels kan zoals steeds gemeld worden via de influenzalijn (zie nummer onder).


Meer informatie hierover kan u vinden op: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/wildevogels.asp
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

Influenzalijn: 0800 99 777

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.11.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet