Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Infectieuze boviene rhinotracheitis (IBR)
Infectieuze boviene rhinotracheitis (IBR)


Situatie in België
Wettelijk kader
Omzendbrief
ContactSituatie in België

 

- Vlaanderen: DGZ

- Wallonië: ARSIA
Naar boven


Wettelijk kader

  K.B. van 25/11/2016 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis.
(Nummer NUMAC - 2016024273 - voor de gecoördineerde wetgeving)Naar boven


Omzendbrief

 

Omzendbrief met betrekking tot de aanvullende voorwaarden voor het handelsverkeer van runderen van en naar lidstaten of regio’s met de artikel 9- of artikel 10-status met betrekking tot IBR.

Een Engelstalige versie van de IBR omzendbrief is beschikbaar via deze link.
Naar boven


Contact

 

Veehouders met bijkomende vragen, kunnen contact opnemen met hun locale controle-eenheid van het FAVV

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 28.02.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet