Deze bladzijde weergeven in he: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Zelfstandige dierenartsen
Zelfstandige dierenartsenErkende dierenartsen
Dierenartsen met opdracht
Het FAVV kan bepaalde taken doen uitvoeren door zelfstandige dierenartsen, "dierenartsen met opdracht" (BMO-dierenarts) genoemd.
 
Het FAVV ontmoet de praktijkdierenartsen
Presentaties gegeven op de vergaderingen van het lokaal dierengezondheids netwerk

AdminLight
Administratieve webtoepassingen voor personen belast met opdracht

Intranet CDMO
Beveiligde website bestemd voor de personen belast met opdracht

Nieuwsbrief
voor dierenartsen
Erkende dierenartsen

 
Nota van 08/07/2010 aan erkende dierenartsen betreffende hun elektronische contactadres (PDF)
Koninklijk besluit van 20/11/2009 betreffende de erkenning van de dierenartsen (PDF) (Belgisch Staatsblad van 01/02/2010).

Dierenartsen met opdracht
 
Oproep voor kandidaturen:
  • Oproep 31/01/2020 (Oproep afgesloten)
  • Samenstelling van de evaluatiecommissie: Het (de) LCE-hoofd(en) van de lokale controle-eenheid(heden) waarvoor de kandidaat gepostuleerd heeft – of dienst afgevaardigde – en ambtenaren van het FAVV met ervaring in de materies betreffende de uit te voeren taken
K.B. 11/11/2013 en Raamovereenkomst (PDF)
Uitvoeringsovereenkomsten:
Lastenboeken:
Opleidingen :
Verslagen van overlegvergaderingen FAVV - Zelfstandige dierenartsen :
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 01.04.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet