Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Startpagina


Professionelen Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook
  Deze site richt zich tot de "operatoren in de voedselketen" (t.t.z. alle natuurlijke of rechtspersonen wiens activiteit onderworpen is aan de controle van het Agentschap).


De productterugroepingen en waarschuwingen voor allergenen kan u terugvinden op onze consumentensite
 
 
Persbericht
Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in Zottegem: ongeveer 2/3 behaalt een zeer goed resultaat
Gepubliceerd op 19 april 2019


Persbericht
Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in Gilly
Gepubliceerd op 18 april 2019


Persbericht
Het FAVV voert een grote terugroepactie van kazen die in Frankrijk werden geproduceerd uit. De kazen werden gemaakt en verdeeld door de Franse onderneming “Fromagère de la Brie”. Mogelijke aanwezigheid van de bacterie Listeria monocytogenes
Gepubliceerd op 12 april 2019


Mededeling
Informatiesessie over de FIC-Verordening op 28 mei !
Gepubliceerd op 5 april 2019


Persbericht
Strijd tegen antibioticaresistentie in de dierengeneeskunde in België. Een coherente strategie voor doeltreffende resultaten.
Gepubliceerd op 4 april 2019


Additieven
Clean label is niet steeds zo zuiver (PDF)
Gepubliceerd op 3 april 2019


Mededeling
Herinnering - Maatregelen met betrekking tot bruinrot in de provincies Antwerpen en Limburg
Gepubliceerd op 3 april 2019


Omzendbrief "Dieren"
Vademecum voor het houden van pluimvee en de bestrijding van Salmonella bij pluimvee
Gepubliceerd op 3 april 2019


Persbericht
Bevestiging van een geval van paramyxovirose bij een duivenhouder te Doornik
Gepubliceerd op 29 maart 2019


Persbericht
Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven Zottegem
Gepubliceerd op 29 maart 2019


Persbericht
Uitbraken van blauwtong (BT) ontdekt in de Provincie Luxemburg.
België wordt één beperkingsgebied.
Gepubliceerd op 28 maart 2019


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie
Australië (PDF) (Maart 2019)
Gepubliceerd op 20 maart 2019


Persbericht
Brexit: Het FAVV staat aan de zijde van de betrokken bedrijven: een specifieke website op het nationale portaal www.belgium.be en een contactcenter dat is opgericht om hen gemakkelijk toegang te geven tot alle nuttige informatie
Gepubliceerd op 6 maart 2019


Publicatie
Tabel met reglementaire criteria en actielimieten (XLS) (Februari 2019)
Gepubliceerd op 6 maart 2019


Werkaanbiedingen

Dossier BREXIT          
Meer info
 

Plantengezondheids-
verordening (EU) 2016/2031
Meer info
 

Voedingsmiddelen of voedingssupplementen op basis van cannabis
- Is dit wel toegestaan in België?
   

AFRIKAANSE VARKENSPEST
U vindt alles wat u wil weten op een website!

     

Blauwtong
- Meer info
   

Ziekte van Newcastle
- Meer info
   

Vuilbroed
- Meer info
   


Xylella fastidiosa
- Meer info

Antibioticaresistentie en diergeneesmiddelen
Vademecum voor de veehouder: Modaliteiten voor het administratief- en voorraadbeheer

Meer info

Heffing
- Elektronische aangifte
- Meer info

Geen voedselverspilling
- Meer info
   

Sector B2C
- Autocontrolegids
- Smiley
- Publicatie van de inspectieresultaten
   
   

U wenst een autocontrolegids aan te schaffen?
Zie "Specifieke tools per activiteitensector"

Waarom en hoe verbinding maken?

Erkenningen, toelatin-
gen en registratie
Activiteiten fiches

Verpakkingshout (Paletten)

Export

TRACES
Intracommunautaire handelsverkeer: Omzendbrief van 13/04/2011 en Aanvraagformulier certificatie
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst 19.04.2019-->e -->-->-->   |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet