Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Startpagina


Bekijk video
Het FAVV begeleidt de bedrijven bij hun communicatie over allergenen naar de consument

bekijk video
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. We zijn er om uw voedsel veilig te houden. Meer weten? Ga naar https://www.efsa.europa.eu/nl/eu-and-my-food


Een vraag of een klacht?
Een vraag of een klacht?


Les baromètres de la sécurité de la chaîne alimentaireDe barometers voor de veiligheid van de voedselketen


ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Activiteitenverslag 2018

Het FAVV tot uw dienst !

Lokale controle-eenheden (LCE)

Productterugroepingen

Newsletter
Professionelen Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook
  Deze site richt zich tot de "operatoren in de voedselketen" (t.t.z. alle natuurlijke of rechtspersonen wiens activiteit onderworpen is aan de controle van het Agentschap).


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie

Mexico (PDF) (Januari 2020)

Gepubliceerd op 20 januari 2020


Publicatie

Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële controles:

Deel 1 - Actiegrenzen voor chemische contaminanten (Januari 2020)

Gepubliceerd op 13 januari 2020


Bruinrot (Ralstonia solanacearum)
Bericht aan de aardappeltelers (PDF): Maatregelen met betrekking tot bruinrot in de provincies Antwerpen en Limburg.
Gepubliceerd op 13 januari 2020


Persbericht
Bevestiging van een geval van paramyxovirose bij een duivenhouder te Heist-op-den-Berg
Gepubliceerd op 9 januari 2020


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie

Singapore (PDF) (Januari 2020)

Gepubliceerd op 7 januari 2020


Omzendbrieven "Dieren"
- Salmonellabestrijding bij fokpluimvee
- Bestrijding van zoönotische Salmonella bij leghennen
- Bestrijding van zoönotische Salmonella bij gebruikspluimvee van het type vlees
Gepubliceerd op 23 december 2019


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen
Gepubliceerd op 23 december 2019


Omzendbrief "Dieren"
Vademecum voor het houden van pluimvee en de bestrijding van Salmonella bij pluimvee
Gepubliceerd op 19 december 2019


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie

- Australië (PDF) (December 2019)
- Mexico (PDF) (December 2019)

Gepubliceerd op 19 december 2019


Persbericht
Reizen naar het buitenland: breng geen fruit, groenten of planten mee via uw bagage en help het ontstaan van plantenziekten in België te voorkomen!
Nieuwe EU-regels voor de plantengezondheid

Gepubliceerd op 13 december 2019


TRACES (TRAde Control and Expert System)
Bericht aan de invoerders (PDF) (13/12/2019)
Gebruikers van TRACES / TRACES New Technology – CHED-P / CHED-A / CHED-D / CHED-PP.
Gepubliceerd op 13 december 2019


Omzendbrief "Levensmiddelen"
Controle op de radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan
Gepubliceerd op 9 december 2019


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Omzendbrief betreffende :
- het proceshygiënecriterium Salmonella spp. dat van toepassing is op karkassen van vleeskuikens en kalkoenen;
- het proceshygiënecriterium Campylobacter spp. dat van toepassing is op karkassen van vleeskuikens;
- het voedselveiligheidscriterium Salmonella enteritidis/typhimurium dat van toepassing is op vers pluimveevlees;
- de mogelijkheid van versoepelingen in de frequentie van bemonstering in “kleine slachthuizen” en “kleine uitsnijderijen”.

(van toepassing 01/01/2020).
Gepubliceerd op 6 december 2019


Omzendbrief "Dierlijke producten"

Microbiologische criteria voor karkassen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (van toepassing 01/01/2020).

Gepubliceerd op 6 december 2019


Omzendbrief "Internationale zaken"
Afgifte van fytosanitaire certificaten voor uitvoer en wederuitvoer
Gepubliceerd op 29 november 2019


Aardappelcystenaaltjes (Globodera rostochiensis et pallida)
Bericht aan de producenten van hoevepootgoed: bestrijding van aardappelcysteaaltjes (PDF) (28/11/2019)
Gepubliceerd op 28 november 2019


Persbericht
Het FAVV vormt, informeert en controleert
Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in de Leuvense
Resultaten van de aangekondigde controleactie

Gepubliceerd op 27 november 2019


Persbericht
Bevestiging van een geval van paramyxovirose bij een duivenhouder te Houffalize
Gepubliceerd op 20 november 2019


Persbericht
Internationale week sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica - Ook in diergeneeskunde.
Gepubliceerd op 19 november 2019


Persbericht
Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in Raeren en Eupen. Resultaten van de aangekondigde controleactie.
Gepubliceerd op 14 november 2019


Omzendbrief "Levensmiddelen"
Ingrediënten die gebruikt worden in een ‘clean label’ context
Gepubliceerd op 13 november 2019


Export: Verpakkingshout (Paletten)
Lijst van de Belgische bedrijven met een officiële toelating ISPM-15 (PDF) (Oktober 2019)
Gepubliceerd op 5 november 2019


Vademecum : Organisatie van de winterscreening (rundveestapel)
Vademecum : Organisatie van de winterscreening 2019-2020 (PDF)
Gepubliceerd op 4 november 2019


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie
Mexico (PDF) (Oktober 2019)
Gepubliceerd op 31 oktober 2019


Persbericht
Stand van zaken betreffende de toekomstige wetgeving en het toekomstige plan voor de bestrijding en de bewaking van rundertuberculose
Gepubliceerd op 17 oktober 2019


Persbericht
Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in de Leuvense rand
Gepubliceerd op 15 oktober 2019


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Verwijdering van gespecificeerd risicomateriaal (GRM)
Gepubliceerd op 15 oktober 2019
Werkaanbiedingen

SYMPOSIUM van het Wetenschappelijk Comité
3 December 2019
-

Persbericht (PDF)

- Meer info

Productterugroepingen en waarschuwingen
Zie consumentensite

Waarom en hoe verbinding maken?

Dossier BREXIT          
Meer info
 

Plantengezondheids-
verordening (EU) 2016/2031
Meer info

Voedingsmiddelen of voedingssupplementen op basis van cannabis
- Is dit wel toegestaan in België?
   

AFRIKAANSE VARKENSPEST
U vindt alles wat u wil weten op een website!

Andere dierziekten
- Blauwtong
- Bijen
- Ziekte van Newcastle
- Vogelgriep

Antibioticaresistentie en diergeneesmiddelen
Vademecum voor de veehouder: Modaliteiten voor het administratief- en voorraadbeheer

Meer info

Sector B2C
- Autocontrolegids
- Smiley
- Publicatie van de inspectieresultaten
   
   

U wenst een autocontrolegids aan te schaffen?
Zie "Specifieke tools per activiteitensector"

TRACES
Intracommunautaire handelsverkeer: Omzendbrief van 13/04/2011 en Aanvraagformulier certificatie
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.01.2020   |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet