Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Startpagina


Bekijk video
Het FAVV begeleidt de bedrijven bij hun communicatie over allergenen naar de consument

bekijk video
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. We zijn er om uw voedsel veilig te houden. Meer weten? Ga naar https://www.efsa.europa.eu/nl/eu-and-my-food


Een vraag of een klacht?
Een vraag of een klacht?


Les baromètres de la sécurité de la chaîne alimentaireDe barometers voor de veiligheid van de voedselketen


ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Activiteitenverslag 2018

Het FAVV tot uw dienst !

Lokale controle-eenheden (LCE)

Productterugroepingen

Newsletter
Professionelen Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook
  Deze site richt zich tot de "operatoren in de voedselketen" (t.t.z. alle natuurlijke of rechtspersonen wiens activiteit onderworpen is aan de controle van het Agentschap).


De productterugroepingen en waarschuwingen voor allergenen kan u terugvinden op onze consumentensite


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Traceerbaarheid en etikettering van rundvlees
Gepubliceerd op 12 augustus 2019


Omzendbrief "Dieren"
Procedure en beslissingsboom voor de verwerving en het behoud van de Maedi-Visna/CAE vrije status
Gepubliceerd op 8 augustus 2019


Activiteitenlijst FAVV
Sinds 01/08/2019 is een nieuwe lijst van de FAVV activiteiten (XLS) van toepassing. Voor meer informatie, consulteer de pagina Activiteitenlijst FAVV.
Gepubliceerd op 6 augustus 2019


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Omzendbrief betreffende het toekennen van een unieke stempelcode aan pluimveebedrijven voor het stempelen van eieren
Gepubliceerd op 5 augustus 2019


Persbericht
Hittegolf in het land: enkele verkoelende tips van het FAVV
Gepubliceerd op 23 juli 2019


Persbericht
Beats & bites om van te smullen? Het FAVV zet de toon!
Gepubliceerd op 19 juli 2019


Persbericht
FAVV waarschuwt vakantiegangers: “Vaccineer huisdier tijdig tegen hondsdolheid en zorg dat je de ziekte niet mee naar huis neemt!”
Gepubliceerd op 10 juli 2019


Persbericht
Met de 10 tips van het FAVV zit op jouw zomerkamp alles mee
Gepubliceerd op 5 juli 2019


Persbericht
Strengere controles op allergenen, die het FAVV in 2018 uitvoerde, werpen hun vruchten af
Gepubliceerd op 03 juli2019


Persconferentie van 28 juni 2019
Activiteitenverslag 2018

Presentatie van Herman Diricks, Gedelegeerd bestuurder (PDF)

Activiteitenverslag 2018

Feiten en cijfers 2018 (PDF)

Gepubliceerd op 28 juni 2019


Persbericht
Persconferentie FAVV
Presentatie activiteitenverslag 2018
Een consument gerichte visie

Gepubliceerd op 28 juni 2019


Persbericht
De ondersteuning van het FAVV werpt zijn vruchten af in Brugge: 71% van de gecontroleerde bedrijven behaalt een zeer goed resultaat
Gepubliceerd op 25 juni 2019


Persbericht
Voorstelling activiteitenverslag 2018
Gepubliceerd op 21 juni 2019


Wetenschappelijk Comité van het FAVV
Sneladvies 10-2019 - Afrikaanse varkenspest (AVP):
- bijkomende evaluatie van het risico op introductie in varkensbedrijven geassocieerd met het heropenen van de bospaden voor wandelaars in zone II (wilde fauna geïnfecteerd met AVP);
- evaluatie van de depopulatie van everzwijnen.
Gepubliceerd op 21 juni 2019


Persbericht
Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België
In 2018 wordt de grootste reductie in het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde verwezenlijkt sinds 2011.
Gepubliceerd op 19 juni 2019


Publicatie

Activiteiten en realisaties met betrekking tot de reductie van antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België in 2018

Gepubliceerd op 19 juni 2019


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie
Maleisië: Melk en melkproducten (PDF) (Juni 2019)
Gepubliceerd op 18 juni 2019

Werkaanbiedingen

Dioxine en PCB          
Meer info
 

Dossier BREXIT          
Meer info
 

Plantengezondheids-
verordening (EU) 2016/2031
Meer info
 

Voedingsmiddelen of voedingssupplementen op basis van cannabis
- Is dit wel toegestaan in België?
   

AFRIKAANSE VARKENSPEST
U vindt alles wat u wil weten op een website!

     

Besmettingen met het virus type H3
- Meer info
   
  
Blauwtong
- Meer info
   

Ziekte van Newcastle
- Meer info
   

Bijenziekten
- Meer info
   


Xylella fastidiosa
- Meer info

Antibioticaresistentie en diergeneesmiddelen
Vademecum voor de veehouder: Modaliteiten voor het administratief- en voorraadbeheer

Meer info

Heffing
- Elektronische aangifte
- Meer info

Geen voedselverspilling
- Meer info
   

Sector B2C
- Autocontrolegids
- Smiley
- Publicatie van de inspectieresultaten
   
   

U wenst een autocontrolegids aan te schaffen?
Zie "Specifieke tools per activiteitensector"

Waarom en hoe verbinding maken?

Erkenningen, toelatin-
gen en registratie
Activiteiten fiches

Verpakkingshout (Paletten)

Export

TRACES
Intracommunautaire handelsverkeer: Omzendbrief van 13/04/2011 en Aanvraagformulier certificatie
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.08.2019   |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet