Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Plantaardige productie > Plantenziekten > Ziekten van aardappelen > Coloradokever
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Coloradokever

BERICHT AAN DE AARDAPPELTELERS (10/08/2017)

De bestrijding van de Coloradokever is verplicht

Als gevolg van de gunstige weersomstandigheden zien we dit jaar een massale opkomst van Coloradokevers op aardappelvelden, en dit zowel bij professionele telers als bij particulieren. Deze plagen veroorzaken belangrijke schade door het volledig vernietigen van het loof.

Wij wensen eraan te herinneren dat de bestrijding van deze insecten verplicht is. Het FAVV zal erover waken dat de bestrijding correct wordt toegepast. Indien nodig zal het FAVV de onmiddellijke uitvoering van deze maatregelen op kosten van de verantwoordelijke van de teelt / de eigenaar opleggen. Bijzondere aandacht dient te gaan naar het vernietigen van aardappelopslag dat de ontwikkeling en verspreiding van de Coloradokever bevordert maar ook van talrijke andere aardappelplagen en -ziekten van deze teelt.

Gezien de omvang van het probleem in bepaalde gebieden zal het Agentschap niet voor elk besmet perceel kunnen nagaan of de juiste bestrijdingsmaatregelen worden toegepast. We vragen daarom aan alle betrokkenen om snel de nodige maatregelen te nemen zodat de impact van deze plaag de komende jaren zoveel als mogelijk kan worden teruggedrongen.

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.08.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet