Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Aangekondigde controleactie in ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Sensibiliseringsactie van het FAVV in de distributiesector te Virton (23/10/2018)

Het Voedselagentschap zal via aangekondigde controles een sensibiliseringsactie met betrekking tot voedselveiligheid organiseren in de distributiesector in Virton (Luxemburg). De actie zal plaatsvinden van 22 tot en met 29 oktober 2018.

Deze aanpak is gericht op het sensibiliseren van de bedrijven die actief zijn in de distributiesector. Meer specifiek gaat het om restaurants, bakkerijen, slagerijen, frituren, school- of ziekenhuiskeukens, kruidenierszaken, groothandels, markten, etc. die bij die initiatief van het FAVV betrokken zijn. In dat kader organiseert het Voedselagentschap vormingsessies voor deze bedrijven met de hulp van de betrokken gemeenten.

Op 30 augustus werd er door de stad Virton en het Voedselagentschap een opleidingsessie georganiseerd. Er waren een 50-tal aanwezigen.

De regelgeving i.v.m. voedselveiligheid werd door de voorlichtingscel op een aanschouwelijke manier voorgesteld en vertaald in termen die een makkelijke toepassing in de praktijk mogelijk maken. Daarnaast werd door een controleur uitleg gegeven over het verloop van een controle. En natuurlijk werd er, zoals steeds, voldoende tijd uitgetrokken om te antwoorden op vragen. Het gaat hier om een actie om de kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen die steeds een voedselveilig product dienen te waarborgen aan de consument.

Controles

Van 22 tot 29 oktober 2018, zullen er 6 controleurs van de lokale controle-eenheid (LCE) Namen-Luxemburg op het terrein aanwezig zijn. Ongeveer 120 zaken zullen gecontroleerd worden.

De globale controleresultaten zullen achteraf gecommuniceerd worden.

Checklists

De checklists die gebruikt worden voor de controles kunnen worden geraadpleegd op de website van het Agentschap.
www.favv.be > Professionelen > Check-lists "Inspecties" > Distributie

Alle hulpmiddelen die het FAVV ter beschikking stelt van de operatoren zijn ook beschikbaar op onze website:
• Brochure « De weg naar een feilloze FAVV-controle »
www.favv.be > Professionelen > Publicaties > Thematische publicaties > De weg naar een feilloze FAVV-controle
• Didactische film « Hoe verloopt een controle in de horeca »
www.favv.be > Professionelen > Publicaties > Thematische publicaties > Hoe verloopt een controle in de horeca
• B2C-gidsen
www.favv.be > Professionelen > Autocontrole > Autocontrolegidsen > Gidsen voor autocontrole in de sector distributie (Business to Consumer)
• Quick Start Fiches
www.favv.be > Professionelen > Autocontrole > Autocontrolegidsen > Sector distributie (B2C): Quick Start Fiches


Operatoren die vragen hebben kunnen contact opnemen met deLCE Namen-Luxemburg op het nummer + 32 16 39 01 11 of via het e-mailadres Info.VLI@favv.be


Journalisten die een controleur willen volgen tijdens deze actie, kunnen daarvoor contact opnemen met de woordvoerder van het FAVV.


      Contactpersoon voor de pers :
      Liesbeth Van de Voorde
      liesbeth.vandevoorde@favv.be
      Tel.: 0479 77 73 04

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 25.10.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet