Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Mogelijke besmetting van everzwijnenvlees met...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Mogelijke besmetting van everzwijnenvlees met Trichinella spiralis (05/12/2014)

Naar aanleiding van de vaststellingen van het Agentschap Zorg en Gezondheid werden door het FAVV onmiddellijk de nodige acties ondernomen.

Op basis van de gegevens werd de tracering van de producten opgestart die in eerste instantie leidde tot een groothandel die everzwijnvlees betrokken had uit Spanje en die het geleverd had aan verschillende restaurants. De groothandel is direct overgegaan tot het uit de handel nemen en een terugroeping van het everzwijnvlees van bij zijn klanten - de restaurants.

Er werden door het FAVV monsters genomen en voor analyse bezorgd aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen. De resultaten worden binnenkort verwacht.
Via het Europese snelle waarschuwingssysteem (RASFF) werd Spanje op de hoogte gebracht. Spanje heeft op zijn beurt België ingelicht dat er door dezelfde Spaanse leverancier aan nog 5 andere Belgische bedrijven everzwijnvlees geleverd werd. De nodige acties zijn al ondernomen om ook hier zo snel mogelijk de tracering af te werken en de nodige monsters voor analyse te nemen.

Het FAVV werkt nauw samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid, verstrekt hen de nodige gegevens. In functie van de bijkomende informatie die het FAVV bekomt zal worden geëvalueerd of er nieuwe acties moeten ondernomen worden.

Voor wat betreft het Belgisch vlees voert het Voedselagentschap nauwgezette controles uit op het voorkomen van deze parasiet.

In het geval van everzwijnen moet in België elk everzwijn of het nu verkocht wordt aan een particulier of aan een wildverwerkingsbedrijf gecontroleerd worden op Trichinen. Het is van 2012 geleden dat er nog larven in everzwijnen werden teruggevonden. Elk aangetast karkas wordt direct vernietigd. Deze testen worden ook sterk aangeraden voor dieren die dienen voor eigen consumptie van de jagers.

De parasiet Trichinella spiralis of rondworm kan voorkomen in rauw varkensvlees, rauw paardenvlees of rauw vlees van everzwijnen. De laatste infectie van een persoon met Trichinen in België dateert van 1978 , de besmetting kwam voor bij een gezin dat zelf everzwijnen kweekte. De larve van deze parasiet kan bij mensen de ziekte trichinose of trichinellose veroorzaken. In de darm ontwikkelen ze zich tot volwassen wormen die op hun beurt nieuwe larven produceren. De verschijnselen zijn buikpijn, misselijkheid, koorts en diarree in de eerste 2 weken. Na verloop van tijd treedt oedeem, jeuk, koorts en chronische spierpijn op. De tijd die verloopt tussen de besmetting en het optreden van symptomen kan 1 tot 45 dagen bedragen, met een gemiddelde van 10 tot 14 dagen. Het FAVV raadt de consumenten aan het vlees goed te doorbakken om de larve van de parasiet te doden. Goed verhit everzwijnvlees – de rose kleur moet volledig verdwenen zijn - vormt geen enkel risico.

Personen die zich onwel voelen na het eten van everzwijn wordt ten stelligste aangeraden hun huisarts te raadplegen.

Meer informatie vindt u ook op : www.zorg-en-gezondheid.be      Contactpersoon voor de pers :
      Lieve Busschots
      lieve.busschots@favv.be
      Tel. : 0477 59 83 93

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet