Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Publicaties > Persberichten > Reactie van het FAVV op artikel STANDAARD ivm Voedselcontroles
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Reactie van het FAVV op artikel STANDAARD ivm Voedselcontroles (21/11/2013)

Het FAVV weerlegt met klem de  verklaringen van een journaliste van de Standaard als zouden de voedselcontroles niet voldoende zijn.

Het Voedselagentschap is meer dan 10 jaar operationeel en er werden in tegenstelling tot andere Europese landen geen noemenswaardige incidenten in de voedselketen vastgesteld.

Het Beleid van het FAVV is gebaseerd op 2 principes :  eerst en vooral “preventie” want de overheid kan niet alleen instaan voor de veiligheid van onze voedingsmiddelen en vervolgens “sancties” die nodig zijn voor fraudeurs en operatoren die zich niet aan de regels houden niettegenstaande de waarschuwingen die ze krijgen.

Wat het preventieve luik betreft, kan aangehaald worden dat :

  • Het autocontrolesysteem verplicht moet ingesteld worden door de operator
  • Alle bedrijven geïnspecteerd worden met vooraf bepaalde frequenties.
  • Daarentegen de audit en de certificatie van dit autocontrolesysteem door een certificeringsorganisme mogelijk is.
  • Deze certificerende instellingen zijn geaccrediteerd volgens internationale standaards en erkend door het Agentschap. Deze certificatie is niet verplicht maar wordt wel sterk aangemoedigd door het Voedselagentschap ( de jaarlijkse bijdrage van deze gecertificeerde bedrijven bedraagt maar 25% van de basisbijdrage).
    Ongeveer 20.000 bedrijven op de 147.000 zijn momenteel gecertificeerd.
  • De ter beschikking stelling van didactische sectoriële Gidsen opgesteld door of samen met de beroepsorganisaties en gevalideerd door het FAVV. Momenteel kan 95% van de operatoren die actief zijn in de voedselketen zich steunen op een Gids om een efficiënt autocontrolesysteem op te zetten.
  • De opleidingen van de voorlichtingscel van het FAVV die de ganse sector B2C bestrijken (Horeca, voedingswinkels, slagers,…) en die jaarlijks ongeveer 6.000 à 7.000 deelnemers hebben voor hun opleidingen.

Wat de sancties betreft : Het Agentschap past de wet toe en de administratieve boetes worden opgelegd door de commissarissen van de administratieve boetes in navolging van de wet en zij werken in alle onafhankelijkheid.

  • Indien nodig worden voedingsmiddelen in beslag genomen ( 772 ton in 2012) en worden bedrijven tijdelijk gesloten (123 in 2012).
  • Indien nodig wordt de exportcertificering ingetrokken in afwachting dat alle garanties voor de voedselveiligheid kunnen gewaarborgd worden.

Dit laatste is wat gebeurd is bij het zuivelbedrijf waar gewag van wordt gemaakt in het artikel van de STANDAARD en deze maatregel is veel zwaarder dan eender welke administratieve boete.

Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder van het FAVV was verbaasd over dit naar sensatie neigende artikel op de voorpagina van een krant die over het algemeen kan buigen op een ernstige reputatie en over het uit zijn verband rukken van enkele elementen uit een rapport van de Europese Commissie die voor het overige het FAVV roemt als een voorbeeld voor de voedselveiligheid.
Het laatste rapport, een maand geleden van dit zelfde Voedsel- en Veterinair Bureau vindt het zelfs niet nodig van aanbevelingen te noteren voor België na de audit van de controleprocedures.      Contactpersoon voor de pers :
      Lieve Busschots
      lieve.busschots@favv.be
      Tel. : 0477 59 83 93


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet