Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Levensmiddelen > In de handel brengen van insecten en levensmiddelen op basis van insecten voor...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


In de handel brengen van insecten en levensmiddelen op basis van insecten voor humane consumptieWetgeving
Gedoogbeleid
Algemene voorschriften
Nuttige links

Wetgeving

De Europese verordening (EU) 2015/2283, die Verordening (EG) nr. 258/97 opheft en van toepassing is sinds 1 januari 2018 legt vast dat alle producten op basis van insecten (niet enkel delen van insecten of extracten, maar ook volledige insecten en hun bereidingen) worden beschouwd als Novel Food, door het gebrek aan bewijsmateriaal van een significante gebruiksgeschiedenis in de Europese Unie vóór 15 mei 1997. (Nummer CELEX - 32015R2283 - geconsolideerde wetgeving)

Ter herinnering, vóór 1 januari 2018 werd een gedoogbeleid toegepast op het in de handel brengen van 10 insectensoorten. De voedselveiligheid van deze 10 soorten werd geëvalueerd in een gemeenschappelijk advies van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV en de Hoge Gezondheidsraad:

Gemeenschappelijk advies WetCom 14-2014 en HGR nr. 9160 betreffende de voedselveiligheid van insecten bestemd voor humane consumptie.
Gedoogbeleid

Het gedoogbeleid kon verlengd worden na deze datum 1 januari 2018, op voorwaarde dat voor deze datum een ‘Novel Food’-aanvraagdossier werd ingediend. De verlenging van het gedoogbeleid was alleen mogelijk voor insecten op de lijst van de 10 insectensoorten en de toepassingen die beschreven werden in de aanvraagdossiers. Het gedoodbeleid betreft bijgevolg niet alleen de insectensoort, maar ook het type bewerking dat de volledige insecten ondergaan hebben en de categorieën van producten waarin de gehele insecten verwerkt worden.

De Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu publiceert op zijn Internetsite de lijst met de insecten en producten op basis van insecten die gedoogd worden op de Belgische markt, met als gevolg dat wat niet op deze lijst staat, zich niet meer op de markt mag bevinden.

De verderzetting van het gedoogbeleid op het in de handel brengen van levensmiddelen op basis van insecten in België is van toepassing voor:

  • levensmiddelen die op de lijst staan, geprodcuceerd door Belgische operatoren.
  • levensmiddelen die op de lijst staan, geproduceerd in andere Lidstaten van de EU, waar deze levensmiddelen zich legaal op de markt bevinden.

Deze verderzetting van het gedoogbeleid is bijgevolg niet van toepassing op insecten (behorend tot de 10 insectensoorten) of op hun producten:

  • waarvoor geen dossier werd ingediend bij de bevoegde autoriteiten van 1 van de EU-Lidstaten (voor 1 januari 2018) of die niet legaal op de markt zijn van deze Lidstaten.
  • waarvoor de dossiers na 1 januari 2018 ingediend werden. De operatoren die deze dossiers indienden, zullen goedkeuring van hun producten als Novel Food moeten afwachten, vóór ze de producten op de Belgische markt mogen brengen.
  • die uit derde landen (landen buiten de Europese Unie) afkomstig zijn.
Algemene voorschriften

Opgelet! Personen die allergisch zijn aan schaal- en schelpdieren en/of huisstofmijt kunnen allergisch reageren na de consumptie van insecten.

Voor het in de handel brengen van volledige insecten en producten op basis van volledige insecten gelden de algemene principes van de levensmiddelenwetgeving, onder meer de toepassing van de goede hygiënepraktijken, traceerbaarheid, meldingsplicht, etikettering en de implementatie van een autocontrolesysteem gebaseerd op de HACCP-principes.

Operatoren die insecten kweken om deze in de handel te brengen voor humane consumptie, moeten bij het FAVV geregistreerd zijn. Voor operatoren uit de sectoren verwerking en/of distributie die insecten of levensmiddelen op basis van insecten in de handel brengen voor humane consumptie is een toelating/erkenning van het FAVV vereist.
Nuttige links

 


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.07.2019   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet