Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Levensmiddelen > Additieven in de levensmiddelen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Additieven in de levensmiddelen


  De VERORDENING (EG) Nr. 1333/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16/12/2008 inzake levensmiddelenadditieven geeft de volgende definitie:
Een "levensmiddelenadditief" is elke stof, met of zonder voedingswaarde, die op zichzelf gewoonlijk niet als voedsel wordt geconsumeerd en gewoonlijk niet als kenmerkend voedselingrediënt wordt gebruikt, en die voor technologische doeleinden bij het vervaardigen, verwerken, bereiden, behandelen, verpakken, vervoeren of opslaan van levensmiddelen bewust aan deze levensmiddelen wordt toegevoegd, met als gevolg of redelijkerwijs te verwachten gevolg dat de stof zelf of bijproducten ervan, direct of indirect, een bestanddeel van die levensmiddelen worden. (De verordening omvat toch enkele uitzonderingen)


  Omzendbrief inzake toegelaten additieven in vleesbereidingen
     
 

Omzendbrief met betrekking tot morfoline

     
 

Zoetstof steviolglycosiden – Etikettering en reclame
Zie: Etikettering van levensmiddelen

     
 

Strengere gebruiksvoorwaarden voor drie kleurstoffen in voeding sinds 1 juni 2013.
Meer info op : http://www.health.belgium.be/eportal/foodsafety/19077699?&fodnlang=nl

     
  FAQ over additieven en de additievenwetgeving (PDF) (15/01/2018) NEW
     
 

FAQ voor de consumenten

     
 

Meer info:

     
  Meelverbeteraars en andere additieven in bakkerijproducten (brood, koekjes, …) - verduidelijking van de geldende regels door het Permanent Comité voor levensmiddelen (SCOPAFF Tox) van 25 november 2015, op basis van de nota van de Europese Commissie.
     

 

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.01.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet