Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > TRACES
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

TRACES (TRAde Control and Expert System)



 

TRACES is het online beheersysteem van de Europese Commissie dat de bewegingen volgt van de levende dieren, de dierlijke producten, de dierlijke bijproducten, de levensmiddelen, het diervoeder en de planten die worden ingevoerd in de Europese Unie en verhandeld binnen de lidstaten van de Europese Unie.

Bericht aan de invoerders (PDF) (13/12/2019)

Gebruikers van TRACES / TRACES New Technology – CHED-P / CHED-A / CHED-D / CHED-PP



 

Identificatie van runderen (Uitvoeringsbesluit 2015/819/EU) (PDF)

Binnen het kader van het intracommunautair handelsverkeer, aangaande de identificatie van runderen integreert TRACES twee coherentiecontroles :

 • een eerste bestaat uit het controleren van de overeenstemming tussen het totaal aantal runderen dat vermeld staat in het vak I.20 van het certificaat en het aantal lijnen dat vermeld staat in het vak I.31. Elke lijn komt overeen met de individuele identificatie van een rund ;
 • een tweede bestaat uit het controleren van de conformiteit van de vermelde nummers in de kolom ‘officiële identificatie’ met de unieke identificatiecode beschreven in artikel 1, lid 2, van de Verordening (EG) 911/2004, die vermeld staat op de zichtbare identificatiemiddelen aangebracht overeenkomstig de Verordening (EG) 1760/2000. 
  De officiële identificatie van het rund moet bestaan uit 2 letters (de ISO-code van het land), gevolgd door minstens 8 cijfers, zonder spaties.

Vanaf dan is de identificatie gegenereerd door de techniek waarbij de barcodes vermeld op de paspoorten gescand worden, rechtstreeks ingegeven in de applicatie TRACES of in het downloadbare CSV-bestand, niet meer bruikbaar  in zijn oorspronkelijke formaat, aangezien dat formaat  niet compatibel is met de ingestelde coherentiecontrole.  
Een certificaat met één of meerdere identificaties in dat oorspronkelijke formaat, verkregen via het scannen van de barcodes van de paspoorten, zal niet kunnen worden gevalideerd.

Vóór de validatie van het certificaat is het echter mogelijk om het oorspronkelijke formaat te corrigeren om het compatibel te maken met de coherentiecontrole, door het beslagnummer te schrappen en enkel de officiële identificatie van het rund te bewaren. Deze schrapping van het beslagnummer kan gebeuren:

 • ofwel rechtstreeks, manueel, rund per rund, in de applicatie TRACES of  in het downloadbare CSV-bestand ;
 •  ofwel indirect, op semi-automatische wijze, door een reinigingsfiche (XLS) te gebruiken om te garanderen dat de officiële identificatie in het juiste formaat wordt geplaatst, vóór de ingave ervan in het downloadbare CSV-bestand.  Een procedure (PDF) beschrijft de gebruiksmodaliteiten van deze reinigingsfiche.

De vermelding van het paspoortnummer is facultatief.

   
   

Omzendbrief (PCCB/S6/635294) (PDF) met betrekking tot  het gebruik van TRACES door de operatoren.
Het doel van deze omzendbrief is de operatoren die actief zijn in het intracommunautaire
handelsverkeer in levende dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong attent te maken op
de mogelijkheid om zelf het TRACES-systeem te gebruiken en hen aan te moedigen dit ook werkelijk te doen om alzo de kosten voor het opmaken van certificaten te verminderen en de gegevens in te voeren binnen de opgelegde termijn.

   
Toegang tot applicatie
  - Omgeving Productie (voor registreren van officiële werkdocumenten)
  - Omgeving Opleiding (voor realiseren van testen en voor kennismaking op de applicatie)
   
Gebruikershandleidingen :
 1. Gebruikershandleiding bestemd voor marktdeelnemers (douane-expediteurs van de EU/EVA, belanghebbenden bij de lading) : voor indiening van GVDB (Gemeenschappelijke veterinaire documenten van binnenkomst), GDB (Gemeenschappelijke documenten van binnenkomst), VERKL (Verklaringen), GFDB-PP (Gemeenschappelijke fytosanitaire documenten van binnenkomst voor planten en plantaardige producten)
 2. Gebruikershandleiding bestemd voor bevoegde autoriteiten (EU/EVA-GIP/APB/CP) : voor certificatie van GVDB (Gemeenschappelijke veterinaire documenten van binnenkomst), GDB (Gemeenschappelijke documenten van binnenkomst), VERKL (Verklaringen), GFDB-PP (Gemeenschappelijke fytosanitaire documenten van binnenkomst voor planten en plantaardige producten)
 3. Gebruikershandleiding bestemd voor marktdeelnemers (EU/EVA) : voor indiening van INTRA (Gezondheidscertificaten voor intracommunautaire handel), UITVOER (Gezondheidscertificaten voor uitvoer), DOCOM (Commerciële documenten)
 4. Gebruikershandleiding bestemd voor bevoegde autoriteiten (EU/EVA-LVE/OPD) : voor certificatie van INTRA (Gezondheidscertificaten voor intracommunautaire handel), UITVOER (Gezondheidscertificaten voor uitvoer), DOCOM (Commerciële documenten)
   
Helpdesk
  - Helpdesk DG SANTE : SANTE-TRACES@ec.europa.eu
  - Helpdesk nationaal (FAVV) : TRACES.BELGIUM@favv.be
   
Aanvraag voor toegang als gebruiker van TRACES
  - Gebruikers (agent) gelinkt aan de Belgische autoriteiten : TRACES.BELGIUM@favv.be
 

- Gebruikers gelinkt aan een Belgische operator :

 • via de link naar TRACES (Registreer een nieuwe gebruikers account)
 • via de lokale autoriteiten die de aanmaak van een nieuwe gebruiker behandelen
   
Noodplan (Contingency plan)
  (van toepassing bij het niet functioneren van TRACES gedurende meer dan 24 uren)
   
Informatie van de Europese Commissie
  - TRACES
 

- TRACES Toolkit

  - TRACES Information material
  - TRACES Newsletter
  - Wetgeving



Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.01.2020   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet