Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Dierlijke productie  Diervoeders
     
     
  Antibioticaresistentie
     
     
  Niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
     
     
  Dieren
     
     
  Dierengezondheid
     
     
 

Vrij wild : Productveiligheid / Volksgezondheid / Dierengezondheid - Gekwalificeerde

personen

     
     
  Informatie over de voedselketen (VKI)
     
     
  Dierlijke producten
     
     
  Thematische publicaties betreffende de dierlijke productie
 
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.04.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet