Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Salmonella
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Salmonella


 
  Bestrijding van Salmonella bij pluimvee
   
Salmonella Actie Plan (SAP) - braadkippen en vleeskalkoenen (versie 2013)
   
Vademecum voor het houden van pluimvee en de bestrijding van Salmonella bij pluimvee
   

Omzendbrieven

- Omzendbrief betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij leghennen

- Omzendbrief betreffende de salmonellabestrijding bij fokpluimvee.

- Omzendbrief betreffende de algemene toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee

- Omzendbrief betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij gebruikspluimvee van het type vlees

- Omzendbrief met betrekking tot Salmonella Paratyphi B varians Java.


 

Sedert enkele jaren loopt een salmonellabestrijdingsprogramma bij fokpluimvee, leghennen, braadkippen en vleeskalkoenen. Het programma bestaat uit preventieve maatregelen die deel uitmaken van de toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee, een monitoring en maatregelen ingeval van positieve tomen. Bij fokpluimvee wordt Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Virchow, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis en Salmonella Paratyphi B var. Java bestreden.

Opfok fokpluimvee wordt bemonsterd op 1 dag, op 4 weken en op 16 weken. Vanaf de leeftijd van 22 weken wordt fokpluimvee in productie om de 2 weken bemonsterd. Er is een verplichte vaccinatie tegen Salmonella Enteritis, positieve tomen worden vervroegd geslacht en de broedeieren worden vernietigd. De Europese doelstelling om per lidstaat jaarlijks minder dan 1% positieve tomen fokpluimvee in productie te hebben wordt al enkele jaren gehaald, maar is in 2017 niet gehaald.  De prevalentie van te bestrijden serotypen Salmonella bedroeg 1,8% in 2017. In augustus 2017 werd S. Infantis bevestigd in 4 tomen op één bedrijf. De betrokken dieren zijn geslacht en de laatste officiële controles die op dit bedrijf zijn uitgevoerd, zijn weer negatief.

 

Sinds 2008 wordt in de legsector Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium bestreden met de bedoeling jaarlijks maximaal 2% positieve tomen te hebben. Tijdens de opfok wordt de bacteriologische monitoring uitgevoerd op  dag 1 en op 16 weken, tijdens de productie om de 15 weken. Er is eveneens een verplichte vaccinatie tegen Salmonella Enteritidis en eieren afkomstig van positieve tomen krijgen een hittebehandeling. Sinds 2015 wordt de doelstelling van maximum 2% positieve tomen behaald.

Bij braadkippen en bij vleeskalkoenen wordt sinds 1999 een onderzoek uitgevoerd op Salmonella in de laatste 3 weken voor het slachten. Sinds 2010 wordt op besmette bedrijven een reeks hygiënemaatregelen opgelegd om de Europese doelstelling van minder dan 1 % positieve tomen voor Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium te halen. Sedert 2010 wordt deze doelstelling bij braadkippen gehaald in België. Hieronder wordt een link gegeven naar de resultaten van de laatste 5 jaar.

 

Opfok fokpluimvee

Fokpluimvee in productie

Leghennen opfok en productie

Braadkippen en vleeskalkoenen

   
   
  Bestrijding van Salmonella bij varkens
   
Op 17 juni 2015 werden het KB en MB van 27 april 2007 betreffende de bewaking van Salmonella bij varkens opgeheven. Dit heeft als gevolg dat de stalen genomen in het kader van de bewaking van de ziekte van Aujeszky niet meer onderzocht worden op Salmonella.
Salmonella bij varkens blijft nog steeds een belangrijke bron van humane salmonellose. Het Agentschap zet de strijd tegen Salmonella bij varkens verder. Er wordt verder gezocht naar efficiënte bestrijdingsmiddelen zoals vaccinatie.
De optimalisering van de algemene bioveiligheid, zowel externe als interne, blijft heel belangrijk.
Bij een goede bioveiligheid wordt een positief effect verwacht op de dierengezondheid in het algemeen en op het gebruik van antibiotica en de aanwezigheid van Salmonella in het bijzonder.
   
   
  Bestrijding van Salmonella in dierenvoeding
   
Omzendbrief betreffende de bestrijding van Salmonella in diervoeders.
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 31.07.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet