Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN
 voor de Consumenten
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550
Startpagina Consumenten  > Productterugroepingen > Info over terugroepingen van sesamproducten

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Info over terugroepingen van sesamproducten
Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 05.11.2020
Sinds begin september hebben verschillende bedrijven, in overleg met het FAVV, een aantal producten op basis van sesamzaad teruggeroepen. De aanleiding van deze terugroepingen zijn analyses op loten sesamzaad die werden ingevoerd vanuit India waaruit bleek dat het maximumresidugehalte voor de stof ethyleenoxide werd overschreden. De stof ethyleenoxide gebruiken als gewasbeschermingsmiddel is niet toegelaten in Europa.

Het FAVV heeft de voorraden sesamzaad die nog aanwezig waren in de betrokken bedrijven onmiddellijk geblokkeerd zodat ze niet verder konden worden verspreid. Het Agentschap heeft autoriteiten van andere lidstaten op de hoogte gebracht door een melding te doen via het RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Het Agentschap heeft ook een risico-evaluatie uitgevoerd om te onderzoeken of er een gevaar is voor de gezondheid van de consument.

De risico-evaluatie die werd uitgevoerd wijst op een potentieel chronisch risico. Dat wil zeggen dat wanneer een consument de niet-conforme sesamzaden op dagelijkse basis en in grote hoeveelheden consumeert, er op lange termijn een risico voor de gezondheid kan zijn.


Productterugroepingen

Sesamzaden worden in de meeste gevallen in eerder kleine hoeveelheden verwerkt in eindproducten en dit verklaart het grote aantal getroffen producten en levensmiddelen.

Via de tracering van de niet-conforme partijen worden de sesamzaden en producten die van deze zaden zijn gemaakt uit de markt genomen. Sommige producten zijn ook teruggeroepen van bij de consument. De betrokken producten worden gepubliceerd op onze website, een specifieke nieuwsbrief en de sociale netwerken Facebook en Twitter.


Maatregelen op Belgische en Europees niveau

Zowel Belgiƫ als Europa en de andere Lidstaten ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat enkel sesamzaad dat voldoet aan de Europese normen op de markt wordt gebracht.

Ten eerste heeft het FAVV Belgische invoerders gevraagd om analyses uit te voeren op zaden die afkomstig zijn van India.

Ten tweede heeft het FAVV ook aangedrongen bij de Europese Commissie om noodmaatregelen te nemen. Vanuit de Europese commissie zijn vervolgens nieuwe voorwaarden vastgelegd voor de invoer van sesamzaad uit India. Sinds 26 oktober 2020 moet elke zending sesamzaad die vertrekt van India naar Europa vergezeld gaan van een officieel certificaat. Deze certificering bepaalt dat de zaden voldoen aan de Europese regels.

Bovenop deze verplichte certificering, moeten alle Europese Lidstaten de controlefrequentie in de grenscontroleposten opvoeren.

Dit geheel van maatregelen moet ervoor zorgen dat sesamzaden en producten op basis van sesamzaad voldoen aan de maximumwaarden voor residuen bepaald door de Europese wetgeving en dat ze dus veilig zijn voor de consumenten.

Het FAVV volgt de situatie nauw op en zorgt ervoor dat consumenten zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht wanneer een product wordt teruggeroepen dat niet-conform blijkt te zijn. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst nog producten zullen worden teruggeroepen in het kader van deze problematiek.

Aan consumenten wordt aangeraden om regelmatig te controleren of ze een product in hun bezit hebben dat wordt teruggeroepen. De betrokken lotnummers en houdbaarheidsdata worden steeds vermeld bij elk bericht omtrent een terug te brengen product.

FAQ's (PDF)
Wenst u systematisch op de hoogte gehouden te worden van de productterugroepingen?
Schrijf u dan in voor onze Newsletter > Consumenten > Recalls en waarschuwingen

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet