www.afsca.be       FAVV - BREXIT
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL 

Uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk (VK) Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.11.2020

Het Verenigd Koninkrijk behoort na 31/12/2020 niet meer tot de Europese Unie en wordt dan een derde land. Voor de uitvoer van dieren en goederen naar derde landen gelden andere regels dan voor transport van dieren en goederen binnen de Europese Unie.

Algemene info omtrent export (o.a. aanvraag certificaat, kost certificaat, …) vindt u via volgende link : http://www.favv.be/professionelen/export/

De nieuwe regels die voor invoer in het VK van toepassing zullen zijn worden aangekondigd in het “Border Operating Model”. Tot op heden is dit model nog niet volledig. De details ontbreken nog. Het blijft dus aangeraden deze website en ook die van de Britse overheid op te volgen.

Afhankelijk van de (fyto)sanitaire eisen waaraan uw dieren en goederen moeten voldoen zullen ze onderworpen worden aan een uitvoercontrole door het FAVV. Indien het resultaat van de controle gunstig is, zal het FAVV de documenten afleveren die nodig zijn om de dieren en goederen in te voeren in het VK afleveren (o.a. gezondheidscertificaat, fytosanitair certificaat).

De dieren en goederen en de bijhorende documenten zullen ook bij aankomst in het VK gecontroleerd worden. De invoercontroles door de Britse autoriteiten zullen in fasen uitgebreid worden naar alle gereglementeerde dieren en goederen. De invoercontroles zullen pas vanaf juli 2021 in een grenscontrolepost in het VK plaatsvinden.

In onderstaand overzicht ziet u welke dieren en goederen vanaf een bepaalde datum:

 • moeten aangemeld worden voor invoer in het VK via het elektronische systeem IPAFFS (Import Plants, Animals, Food, Feed system), ten minste 24 u vóór aankomst van goederen
 • moeten vergezeld zijn van de nodige documenten (Export Gezondheidscertificaat of Fytosanitair certificaat en/of handelsdocument) bij invoer in het VK
 • een invoercontrole, bestaande uit een documentaire, overeenstemmings- en fysieke controle, zullen ondergaan, al dan niet aan de grenscontrolepost in het VK

  Vanaf 1 januari 2021
 • Levende dieren en levende producten (sperma, embryo’s ..), hoog-risico dierlijke bijproducten en hoog-risico planten en plantaardige producten met hoge prioriteit (o.a. alle planten voor opplant, consumptie-aardappelen)
 • invoercontrole op bestemming of een andere toegelaten plaats (niet in de grenscontrolepost)

  Vanaf 1 april 2021
 • Producten van dierlijke oorsprong, alle gereglementeerde planten en producten van plantaardige oorsprong (o.a. bepaalde fruitsoorten)
 • invoercontrole op bestemming of een andere toegelaten plaats (niet in de grenscontrolepost)

  Vanaf 1 juli 2021
 • Levende dieren en levende producten, producten van dierlijke oorsprong, laag-risico dierlijke bijproducten, alle gereglementeerde planten en producten van plantaardige oorsprong
 • Invoercontrole in de grenscontrolepost

Meer gedetailleerde informatie over bovenvermelde algemene regels worden verduidelijkt op de webpagina’s “dierlijke sector”, “plantaardige sector” en “levensmiddelen”.


Belangrijke opmerkingen:
 • Noord-Ierland zal via het Protocol over Ierland en Noord-Ierland ook na de overgangsperiode o.a. voor de sanitaire en fytosanitaire regels beschouwd blijven als een lidstaat en m.a.w. de regels van de interne Europese markt blijven volgen.
  De Noord-Ierse Assemblee zal vier jaar na de overgangsperiode (begin 2025) met gewone meerderheid kunnen besluiten de relevante EU-wetgeving te blijven toepassen, of niet meer toe te passen. In dat laatste geval is het protocol vanaf twee jaar daarna niet langer van toepassing.

 • Voldoe aan de douanevereisten bij invoer via bredere douanebegeleiding en overweeg een importagent in te schakelen indien u dit nodig zult hebben. Neem eventueel contact op met uw importeurs in het VK en vraag na aan welke vereisten u zal moeten voldoen.
  Zie ook: Prepare to import goods into GB from January 2021

 • Hou er rekening mee dat op termijn documenten voor vervoer (vergunning van vervoerder, certificaat van bekwaamheid, goedkeuringscertificaat voor voertuigen, reislog (indien nodig) die zijn uitgegeven door de EU-landen hun geldigheid kunnen verliezen in het VK.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Algemene info: Contactcenter Brexit - Via het online formulier of via email brexit@favv.be
Tel.: 02/211 98 98 - Maandag tot en met vrijdag, van 9u tot 12u en14u tot 16u30.
Specifieke technische info:  Lokale controle-eenheden (LCE) van het FAVV