www.afsca.be       FAVV - BREXIT
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL  Op reis met uw dier van het Verenigd Koninkrijk naar België (en de Europese Unie) Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.10.2019


1. Honden, katten en fretten

De voorwaarden voor binnenkomst in de Europese Unie (EU) is afhankelijk van de toekomstige status van het Verenigd Koninkrijk (VK) in relatie tot hondsdolheid (Rabiës), met andere woorden het soort lijst in uitvoeringsverordening 577/2013 zal worden opgenomen:
 • een lijst in deel 1 van bijlage II: in dit geval is er enkel een naar behoren ingevuld Europees paspoort nodig. In dit geval zullen er geen restricties gelden voor wat het punt van binnenkomst in de EU betreft.
  of
 • een lijst in deel II van bijlage II: in dit geval zal een gezondheidscertificaat moeten afgeleverd worden door een officiële dierenarts
  of
 • in geen enkele lijst: in dit geval zal naast het gezondheidscertificaat een geldige antilichamentest voor hondsdolheid vereist zijn, uitgevoerd minstens 30 dagen na vaccinatie tegen hondsdolheid en minstens 3 maand voor het afreizen.

In de twee laatste gevallen moeten de reizigers met hun hond, kat of fret via door de betrokken lidstaat vastgestelde punten van binnenkomst het grondgebied van de lidstaat betreden om zich aan de opgelegde controles te onderwerpen. Voor België zijn dit de luchthavens van Oostende, Brussel-Zaventem, Charleroi en Luik.

Een identificatie via een leesbare chip is verplicht.

Sommige lidstaten zoals Malta, Finland en de Ierse Republiek (gedelegeerde verordening 2018/772) vragen een behandeling tegen Echinococcus multilocaris toegepast door een dierenarts en geregistreerd in het paspoort.

Belangrijke noot

In haar mededelingen naar de lidstaten heeft de Europese Commissie aangegeven dat een opname in de lijst geen prioriteit is. Hierdoor wordt een verplichte antilichamentest zeer waarschijnlijk.

In België kan je deze test laten uitvoeren in het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), Juliette Wytsman straat 14, 1050 Brussel. (Tel : +32 642 51 11, mail: rabies@sciensano.be)

Reizen met meer dan 5 dieren wordt beschouwd als een commerciële invoer (tenzij het gaat om honden die behoren tot dezelfde roedel om een toegelaten sport mee uit te oefenen). Een commerciële invoer zal enkel onder volgende voorwaarden mogelijk zijn:

 • De dieren moeten vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat en voor verplichte invoercontroles naar een erkende grenscontrolepost worden gebracht. Enkel de luchthavens van Brussel-Zaventem en Luik zijn hiervoor erkend.
 • Bovendien zal het VK op een van volgende lijsten moeten voorkomen:
  • Bijlage I van uitvoeringsverordening 2018/659 (paardenlijst)
  • Deel I van verordening 206/2010 (hoefdierenlijst)
  • Bijlage II van uitvoeringsverordening 577/20132. Vogels

In het kader van de bestrijding van aviaire influenza heeft de Europese Commissie invoervoorwaarden opgelegd (beschikking 2007/25) en mogen maximaal 5 vogels door dezelfde eigenaar worden binnengebracht. De vogels dienen correct geïdentificeerd te zijn en vergezeld te gaan van een gezondheidscertificaat zoals bepaald in de beschikking.
Voor deze dieren is de lijst van erkende punten van binnenkomst beperkt tot de luchthavens Brussel-Zaventem en Luik.


3. Andere dan honden, katten, fretten en vogels

Er zijn in de actuele wetgeving nog geen geharmoniseerde regels van kracht voor de invoer van deze dieren, hetgeen betekent dat de (bijkomende) sanitaire voorwaarden door België dienen uitgevaardigd te worden.
Een degelijke identificatie en een gezondheidsverklaring door een dierenarts volstaan meestal, maar bij twijfel neemt u best contact op met het FAVV (import@favv.be).


4. Paarden voor recreatie

Paarden voor recreatie, net zoals paarden die niet voor recreatieve doeleinden bestemd zijn, moeten in België (en de Europese Unie) worden binnengebracht via een grenscontrolepost erkend voor paarden. Het VK zal moeten worden opgenomen in bijlage I van uitvoeringsverordening 2018/659 (de paardenlijst). Aangezien paarden voor recreatie meestal terugkeren naar het VK, zal een gezondheidscertificaat voor tijdelijke toelating de paarden moeten vergezellen gedurende het verblijf op het grondgebied van de Europese Unie. Deze toelating is maximum 90 dagen geldig.
Het paard moet geregistreerd en geïdentificeerd zijn conform of equivalent aan de bepalingen van uitvoeringsverordening 2015/262.

Belangrijke noot
Het vervoer van paarden moet gebeuren volgens de bepalingen van verordening 1/2005 van zodra er een economische bedrijvigheid met de verplaatsing gepaard gaat.

Kennisgeving van de Europese Commissie over reizen met gezelschapsdieren (PDF)

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Algemene info: Contactcenter Brexit - brexit@favv.be
Specifieke technische info:  Lokale controle-eenheden (LCE) van het FAVV