www.favv.be       FAVV - AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP)
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL 

Actualiteit in België Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.11.2018

Sinds 13 september 2018 werden bij 161 everzwijnen aangetroffen in de regio van Etalle in de provincie Luxemburg besmettingen ontdekt met Afrikaanse varkenspest.

De activiteiten van de verschillende bevoegdheidsniveaus worden gecoördineerd om de mogelijke verspreiding van het virus via wilde everzwijnen en naar varkenshouderijen te voorkomen. De bevoegdheden zijn immers verdeeld tussen de gewesten voor wat betreft de wilde dieren en het FAVV voor wat betreft de gehouden varkens.

Er is rond de besmettingen door het FAVV en het Waals gewest samen een besmette zone afgebakend.

Besmette zone

In deze zone zijn er maatregelen genomen, zowel voor wilde everzwijnen als voor gehouden varkens.

De maatregelen voor de everzwijnen en alle activiteiten in de bossen die het Waals gewest genomen heeft kunnen op de volgende link geraadpleegd worden: http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine

De maatregelen voor de varkens kan u raadplegen onder de rubriek "Maatregelen en preventie".

In de besmette zone die momenteel afgebakend is werden alle gedomesticeerde varkens gedood tussen 29 september en 2 oktober 2018 (beslissing van de Minister van landbouw Mr. Denis Ducarme). Het herbevolken van de bedrijven in de zone is tot nader order verboden.


 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

SITES : FAVV Professionelen
FAVV Consumenten
Portail de la Wallonie
Vlaams Gewest
Wetenschappelijk Comité van het FAVV
CONTACT :
Landbouwbedrijven, vervoerders,... Contacteer de LCE van het FAVV
Meldpunt FAVV voor de consumenten
Woordvoerders van het FAVV