Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands Duits Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
Siteplan
 
Professionelen > Autocontrole
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Autocontrole  


Autocontrole is één van de belangrijke onderdelen in het beleid van het FAVV. Maar niet alleen van het FAVV, ook in de Europese reglementering is er een duidelijke responsabilisering van de operatoren in de voedselketen via de Foodlaw (Verordening (EG) 178/2002). In België werd dit verder uitgewerkt in het KB van 14/11/2003 Verder lezen…

Autocontrole is het geheel van maatregelen die door de operatoren worden genomen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking en distributie die onder hun beheer vallen:
  • voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid;
  • voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van zijn producten, waarvoor het FAVV bevoegd is;
  • voldoen aan de voorschriften inzake traceerbaarheid
en het toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften. Voor de veiligheid van de levensmiddelen en van de diervoeders moet het autocontrolesysteem gebaseerd zijn op de HACCP principes (Hazard analysis and critical controle points). In de primaire productie betreft het het respecteren van de hygiënevoorschriften en het bijhouden van de nodige registers.

Het hebben van een autocontrolesysteem is een verplichting. Om de operatoren te helpen bij de uitwerking van hun autocontrolesysteem, worden er gidsen ter beschikking gesteld. Deze gidsen worden opgesteld door de sectororganisaties en na een grondige evaluatie, goedgekeurd door het FAVV.

Deze gidsen kunnen niet alleen gehanteerd worden door de operatoren. Zij dienen eveneens als auditreferentieel voor de certificatie-instellingen die audits uitvoeren in het kader van de validatie van autocontrolesystemen. Het FAVV heeft bijgevolg de mogelijkheid voorzien om de validatie van het autocontrolesysteem te laten gebeuren door een onafhankelijke en daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling. Dit is specifiek voor de Belgische benadering. Dit kan echter enkel in het geval de operator een goedgekeurde sectorgids hanteert. Sowieso kan de validatie van het autocontrolesysteem steeds gebeuren door het FAVV indien de operator dit verkiest.

Hoewel de validatie van het autocontrolesysteem vrijwillig is, stimuleert het FAVV de operatoren op verschillende manieren. Zo kan de validatie o.a. aanleiding geven tot een korting op de jaarlijkse heffing aan het FAVV en kan de inspectiefrequentie verlaagd worden, …


   
 


 
Wetgeving
Versoepelingen voor bepaalde inrichtingen
Certificerings - en keuringsinstellingen (OCI's)

Autocontrolegidsen

Aankondigingen door beheerders van gidsen
Traceerbaarheid
Generieke audittools
  - Verkort auditrapport voor alle sectoren (DOC) (EXCEL) (2015/988/PCCB/F)
  - Voor de sectoren zonder gids
  - Voor de B2B sectoren
  - Voor de B2C sectoren
Specifieke tools voor de autocontrole per activiteitensector
Autocontrole-audit
Autocontrole en export
Aanvullende informatie

FAQ
- Autocontrole (PDF) (31/01/2017)
- Autocontrolegidsen B2C

Equivalentie van bepaalde auditreferentiëlen met autocontrolegidsen
Omzendbrief met betrekking tot het stroomafschakelplan
 
  Gidsen voor autocontrole in de sector business to consumer (B2C)

  U wenst een autocontrolegids aan te schaffen?

Ga naar de gewenste sector via de pagina "Specifieke tools per activiteitensector"

  Het autocontrolesysteem moet gebaseerd zijn op HACCP (Hasard analysis critical control points) (PDF)

  De autocontrole in de praktijk...

- voor de operatoren van de sector "Primaire productie" (PDF)
- voor de operatoren in een andere sector dan de "Primaire Productie" (PDF)

  U hebt een vraag in verband met autocontrole afkomstig van het terrein ?

Stel ze met inachtneming van de procedure "Vragen over autocontrole van op het terrein" (PDF)
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt o15.09.2017-->   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet